Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Vordering Waarborgfonds toegewezen. Gedaagde was niet verzekerd ten tijde van de aanrijding.
  • Rechtbank Noord-Holland
  • ECLI:NL:RBNHO:2023:7789

Gedaagde heeft als bestuurder van een bromscooter een aanrijding veroorzaakt door achterop het motorrijtuig te rijden van slachtoffer. Waarborgfonds heeft slachtoffer schadeloosgesteld en gedaagde aansprakelijk gesteld voor de door haar uitgekeerde schade. Waarborgfonds legt aan de vordering ten grondslag dat gedaagde niet heeft voldaan aan zijn verplichting om voor het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: bergingskosten vrachtwagen na ongeval zijn zaakschade en geen zuivere vermogensschade, geen beroep op WAM-uitsluiting
  • Rechtbank Den Haag
  • ECLI:NL:RBDHA:2020:10359

Partijen twisten over de vraag of de bergingskosten van de vrachtwagens zijn aan te merken als zaakschade of als zuivere vermogensschade. Naar het oordeel van de kantonrechter moeten ook de gevolgen van zaaksbeschadiging worden gerekend tot schade waarvoor op grond van de WAM dekking moet worden geboden. Rijkswaterstaat heeft onweersproken… Lees verder →

1
Rb: vergoeding schade aan auto op basis van dagwaarde, niet van marktwaarde
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2015:2390

Benadeelde vordert € 1450 wegens schade aan auto, gebaseerd op marktwaarde van vergelijkbare auto’s op website. Verzekeraar stelt dagwaarde op € 400. De kantonrechter oordeelt dat de marktwaarde niet gelijk kan zijn aan de dagwaarde. Benadeelde zal als eisende partij moeten bewijzen wat de schade en dus wat de dagwaarde… Lees verder →

1
HR: abstracte schadebegroting autoschade op basis Audatex vanwege eenvoudige en uniforme afwikkeling
  • BX0357

Bij die schadeberekening is uitgangspunt dat de herstelkosten worden vastgesteld naar objectieve maatstaven, onafhankelijk van het daadwerkelijk verrichte herstel. Dit betekent dat van geobjectiveerde standaardtarieven mag worden uitgegaan en het feit dat de werkelijke herstelkosten lager liggen, omdat de Leasemaatschappij een korting van 15% heeft bedongen doet hier niet aan… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey