Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijkheid voor ongeval Duitser in Nederland. Fout van ondergeschikte.
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:2625

Benadeelde heeft een aantal autowrakken naar het metaalverwerkingsbedrijf van gedaagde gebracht. Door het handelen van een medewerker van gedaagde, is benadeelde op het terrein van gedaagde bekneld geraakt tussen autowrakken en een betonnen muur, als gevolg waarvan hij letsel heeft opgelopen. Benadeelde stelt in deze procedure gedaagde hiervoor aansprakelijk. Aan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: formele en materiele werkgever aansprakelijk ex art 6:170 BW voor fout van ongeschikte die ratel van steiger liet vallen
 • ECLI:NL:RBROT:2022:4712

Werknemer loopt letsel op tijdens het aanreiken van materialen, doordat ratel van 1 kilo naar beneden op zijn nek valt. Hij stelt formele en materiele werkgever aansprakelijk. 1. De kantonrechter acht de collega die de ratel liet vallen aansprakelijk ex art 6:162 BW; hij heeft gehandeld  in strijd is met… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen aansprakelijkheid ex art 7:658 lid 4 BW van hoofdaannemer voor letsel werknemer onderaannemer, art. 6:171 BW van toepassing
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2022:4188

Werknemer van onderaannemer (appellant) loopt bij graafwerkzaamheden letsel op als graafmachine, die op oplegger is gereden, kantelt. Hij stelt de hoofdaannemer aansprakelijk ex art 7:658 lid 4 BW subsidiair art 6:171 BW. 1. Het hof oordeelt dat art 7:658 lid 4 niet van toepassing is, omdat niet is voldaan aan… Lees verder →

1
Hof: bouwonderneming aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW voor letsel zzp’er, behoudens tegenbewijs
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:8068

Een als zelfstandige (zzp-er) werkzame bouwvakker overkomt een bedrijfsongeval tijdens het storten van beton op een bouwplaats. Hij stelt de bouwonderneming (appellante) waarvoor hij werkt aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Het hof verwijst naar HR 23 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV0616) en oordeelt dat de bouwvakker in het… Lees verder →

1
Hof: hoofdaannemer ex art. 7:658 lid 4 BW hoofdelijk aansprakelijk (20%) voor letsel werknemer onderaannemer
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6672

Werknemer van onderaannemer loopt bij timmerwerkzaamheden aan dakkoepel letsel. De (AVB-verzekeraar van de) onderaannemer erkent aansprakelijkheid, vergoedt de schade tegen cessie en neemt regres op de hoofdaannemer. 1. Het hof verwijst naar HR 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) en oordeelt dat de hoofdaannemer (hoofdelijk) aansprakelijk is, nu is voldaan aan de… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor schouderluxatie werknemer door ruk aan arm door collega
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:3524

Werknemer loopt schouderluxatie op doordat collega hem aan zijn arm omhoog trekt. Het hof neemt de conclusie uit het deskundigenbericht over, dat met grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat benadeelde niet geleidelijk uit de ligstand aan zijn arm omhoog is getrokken, maar dat aan zijn arm moet zijn gerukt dan… Lees verder →

1
Rb: KLM niet aansprakelijk voor shock passagier met notenallergie na eten couscous
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:4230

Passagier krijgt tijdens vlucht een anafylactische shock na het eten van een couscousgerecht. Hij had het cabinepersoneel gewaarschuwd dat hij allergisch was voor noten en schaaldieren. De rechtbank oordeelt dat de gebeurtenis niet kan worden aangemerkt als een ongeval in de zin van de op internationaal luchtverkeer toepasselijke verdragen van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bouwbedrijf aansprakelijk voor val in liftschacht van in v.o.f. werkende zzp’er
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:8149

liftschacht. Hij stelt het bouwbedrijf aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW. De kantonrechter oordeelt benadeelde is aan te merken als zzp'er; dat benadeelde heeft gekozen voor de rechtsvorm van een v.o.f. maakt dit niet anders. Een zzp’er valt onder het toepassingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW, nu hij… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel na schouderklop door collega
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:1589

Hoger beroep na deelgeschil. Werknemer valt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, nadat een collega hem een vriendschappelijke schouderklop gaf. Hij loopt een rugwervelfractuur op. Het hof wijst de vorderingen ex art. 7:658, 7:611, 6:170 BW af. Evenals de kantonrechter is het hof van oordeel dat de in art. 7:658… Lees verder →

1
Hof: regres op uitzendkracht voor letselschade van werknemer stuit af op regresverbod van art 7:962 lid 3 BW
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:3717

Eenzijdig auto-ongeval, veroorzaakt door uitzendkracht die werkzaamheden verricht voor bestratingbedrijf, waarbij werknemer van dat bestratingbedrijf gewond raakt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten van de werknemer en neemt regres op de uitzendkracht. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat onder de door de wetgever gekozen bewoordingen in art 7:962 lid 3… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Staat aansprakelijk ex art 6:170 BW voor schade door bedreigend gedrag marinier
 • Rechtbank Rotterdam
 • CA1475

Incident tussen collega’s bij het Commando Zeestrijdkrachten/Marine beveiligingskorps. Benadeelde bergt tegen instructie in zelf zijn dienstwapen op. Zijn meerdere pakt hem vast en zegt ‘dat hij hem dit niet meer moest flikken’. Benadeelde voelde zich bedreigd en stelt PTSS te hebben. Klacht tegen meerdere door klachtencommissie gegrond verklaard. De rechtbank… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey