Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, risicoaansprakelijkheid (art. 6:170 BW) ziekenhuis voor fout van medewerker die herhaaldelijk onrechtmatig het patiëntendossier van eiseres heeft ingezien en medische informatie heeft gedeeld en gepubliceerd in een boek, ziekenhuis ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:RBZWB:2022:5457

Een voormalig medewerker van een ziekenhuis heeft gedurende vier jaren regelmatig het patiëntendossier van eiseres ingezien. Uit de registratie van de logging-gegevens van het ziekenhuis blijkt dat zij op 79 verschillende momenten het patiëntendossier heeft ingezien. Eiseres stelt dat de voormalig medewerker de medische informatie die zij door onrechtmatige inzagen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel werkneemster bij openen schuifdeur
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Werkneemster loopt letsel op als zij schuifdeur wil gaan openen op een onjuiste manier die tegelijk door collega aan de andere zijde van de deur op wel juiste manier wordt geopend. 1. Geen schending zorgverplichting ex art 7:658 BW door werkgever. 2. Ook geen aansprakelijkheid collega/werkgever o.g.v. 6:170 BW. 3.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk ex art. 6:170 lid 1 BW voor door collega veroorzaakt ongeval met pompwagen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:7863

Werknemer, uitzendkracht bij gedaagde, wordt aangereden door collega met elektrische pompwagen. De kantonrechter acht gedaagde aansprakelijk ex art. 6:170 lid 1 BW; er is voldaan aan de ‘kanseis’ en de ‘zeggenschapseis’. Nu de collega voor het incident werkzaamheden verrichtte met de door gedaagde ter beschikking gestelde pompwagen is sprake een… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever ex art. 6:170 BW aansprakelijk voor letsel chauffeur bij lossen, kosten deelgeschil bovenmatig
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:15455

Verzoeker, vrachtwagenbestuurder levert lading af bij bedrijf H. Tijdens het lossen van pallets wordt hij bijgestaan door A., werknemer van H., die hierbij gebruik maakt van een elektrisch aangedreven pallettruck. Verzoeker raakt tijdens het lossen bekneld. 1. De rechtbank acht het geschil geschikt voor een deelgeschil, nu over de toedracht… Lees verder →

1
Hof: verzoek om voorlopig deskundigenbericht afgewezen nu verzekeringsarts na observatierapport conclusies heeft herzien
 • Hof Amsterdam

Hoger beroep van afwijzende beschikking na verzoek om voorlopig deskundigenbericht door arbeidsdeskundige. Benadeelde heeft knieletsel opgelopen bij bedrijfsongeval. In een voorlopig deskundigenbericht heeft de verzekeringsarts aanvankelijk geconcludeerd dat benadeelde ernstige beperkingen heeft. Na ontvangst van een observatierapport waarin de observatie van benadeelde gedurende twee dagen is vastgelegd, heeft de verzekeringsarts… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werknemer glijdt uit over gladde vloer, collega’s en werkgever aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam

Werknemer glijdt uit over gladde vloer. Werknemer is geslaagd in het bewijs dat haar twee collega’s de uit een vuilniszak gelekte natte substantie op de vloer hebben achtergelaten, waardoor zij is uitgegleden. De rechtbank toetst aan de criteria van het Kelderluik-arrest of de collega’s onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. De… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Staat aansprakelijk ex art 6:170 BW voor schade door bedreigend gedrag marinier
 • Rechtbank Rotterdam
 • CA1475

Incident tussen collega’s bij het Commando Zeestrijdkrachten/Marine beveiligingskorps. Benadeelde bergt tegen instructie in zelf zijn dienstwapen op. Zijn meerdere pakt hem vast en zegt ‘dat hij hem dit niet meer moest flikken’. Benadeelde voelde zich bedreigd en stelt PTSS te hebben. Klacht tegen meerdere door klachtencommissie gegrond verklaard. De rechtbank… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: vorkheftruckchauffeur aansprakelijk voor letsel door achteruit rijden; 50% eigen schuld, 100% vergoeding na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Rotterdam
 • CA1271

Benadeelde (vrachtwagenchauffeur) loopt letsel op tijdens loswerkzaamheden. Ter vaststelling van de toedracht wordt tijdens de mondelinge behandeling van het deelgeschil een descente gelast. 1. De rechtbank oordeelt op basis van verklaringen uit eerder gehouden voorlopig getuigenverhoor , de bevindingen tijdens de descente en tijdens de mondelinge behandeling afgelegde verklaringen dat… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey