Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Samenloop verzekering
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:5825

Tussen werkgever en verzekeraar is in januari 2015 een Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering (LA) tot stand gekomen. Daarnaast heeft werkgever een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten die in 2014 is ingegaan. Beide polissen bevatten een ‘polis elders’-bepaling waarin voor dekking wordt verwezen naar de andere verzekeraar. Uit de aan de ‘polis elders’-bepaling… Lees verder →

Vaknieuws
Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto
  • PIV-bulletin
  • Mr. P. de Bont – Achmea/C. Visser – Reaal beiden op persoonlijke titel

Een kritische beschouwing op Hof Den Bosch 20 januari 2013 (LJN BZ0396) – ‘Dubbele’ jurisprudentie … Een WAM-verzekerde liet zijn auto repareren. Hij leende een auto bij de garage en veroorzaakte daarmee een ongeval. Een samenloopprobleem ontstond en de verzekeraars legden de zaak voor aan de rechter. De rechtbank oordeelde… Lees verder →

1
Hof: Samenloop, WAM garage vervangend vervoer, uitsluiting niet relevant, harde na-u clausule bepalend
  • Hof Den Bosch
  • BZ0396

Aanrijding met dodelijke afloop veroorzaakt met een voertuig gedekt onder een garageverzekering bij Verzekeraar A met WAM-dekking met harde na-u clausule en bij de Verzekeraar B met WAM-dekking onder een vervangend voertuigclausule met zachte na-u clausule en met uitsluiting wegens verzwijging. Vanwege het karakter van de WAM-dekking had verzekeraar B… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey