Bronnen

Vacatures

1
Rb: erkenning niet verlenen van voorrang, schade op andere plek niet toewijsbaar
  • Rechtbank Leeuwarden, Rechtbank Noord-Nederland
  • ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

Gedaagde erkent dat hij geen voorrang verleende. Dat de verzekerde hem gewenkt heeft dat hij voor mocht gaan kan hij bij de gemotiveerde betwisting niet bewijzen. Verzekeraar is niet ingegaan op het verweer dat gedaagde naast het raken van het linkervoorportier niet tevens de voorbumper en de koplamp heeft geraakt.… Lees verder →

1
RB: val bij tankstation, ongelukkige samenloop van omstandigheden
  • Rechtbank Leeuwarden

Ongeval bij tankstation. Benadeelde is gevallen bij de ingang van het tankstation en heeft armletsel opgelopen. Tussen partijen staat niet ter discussie dat het morsen van brandstoffen bij een tankstation het gevaar in het leven roept dat klanten kunnen uitglijden. Exploitant moet met het oog daarop veiligheidsmaatregelen treffen. De exploitant… Lees verder →

1
Rb: Complicatie niet toerekenbaar, informed consent nagelaten zonder gevolg
  • Rechtbank Leeuwarden
  • BZ0218

De chirurg heeft twee kanalen met elkaar verwisseld. Hij was door het specifieke anatomisch beeld van deze patiënt op het verkeerde been gezet. Deze misinterpretatie had ieder redelijk vakbekwaam vakgenoot kunnen overkomen. De chirurg had vanaf de jaren 90 zo'n 500 vergelijkbare operaties waarbij één andere operatie complicatie zich had… Lees verder →

1
RB: werknemer komt met hand in heggenschaar, voorlopig oordeel formele en materiële werkgever hebben hun zorgplicht geschonden
  • Rechtbank Leeuwarden
  • BY0862

Uitzendkracht loopt tijdens werkzaamheden handletsel op. Het vereiste dat schade in de uitoefening van de werkzaamheden moet zijn opgelopen, moet ruim worden uitgelegd. Dat eiser mogelijk heeft afgeweken van de hem gegeven opdracht kan daaraan niet afdoen. Op de formele en materiële werkgever rusten de stelplicht en bewijslast van de… Lees verder →

1
Rb: seksueel misbruik verstandelijk gehandicapte: bijzondere zorgplicht voor zorginstelling
  • Rechtbank Leeuwarden
  • BW8279

Seksueel misbruik verstandelijk gehandicapte door medepatiënt in zorginstelling. Aansprakelijkstelling ex art 6:162 BW. De rechtbank oordeelt dat de zorginstelling, gezien de verhoogde kwetsbaarheid van personen met een verstandelijke beperking, een (ongeschreven) bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van personen met een verstandelijke beperking die aan haar… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey