RB: werknemer komt met hand in heggenschaar, voorlopig oordeel formele en materiële werkgever hebben hun zorgplicht geschonden

Samenvatting:

Uitzendkracht loopt tijdens werkzaamheden handletsel op. Het vereiste dat schade in de uitoefening van de werkzaamheden moet zijn opgelopen, moet ruim worden uitgelegd. Dat eiser mogelijk heeft afgeweken van de hem gegeven opdracht kan daaraan niet afdoen. Op de formele en materiële werkgever rusten de stelplicht en bewijslast van de nakoming van de zorgplicht en het ontbreken van het causaal verband. De verschillende verklaringen komen op één punt overeen, de heggenschaar was ten tijde van het ongeval niet ontkoppeld van de stroom. Het voorlopige oordeel van de kantonrechter is dat de materiële werkgever en het uitzendbureau hun zorgplicht hebben geschonden. Beiden worden nog toegelaten tot het leveren van nader bewijs over de feiten en omstandigheden.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey