Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Gedaagde niet (risico)aansprakelijk voor schade wielrenners
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:5734

Eisers in deze zaak zijn twee wielrenners die stellen schade te hebben geleden door de hond van de gedaagde. De schade is ontstaan doordat de voorste wielrenner abrupt remde omdat die schrok van de hond en de achterliggende wielrenner daardoor op de ander botste. De gedaagde betwist schuldig te zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: bagagestuk op hoofd in vliegtuig, klachten drie jaar plausibel, daarna niet meer
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2021:2803

Vliegtuigpassagier krijgt bagagestuk op haar hoofd, gevolgd door klachten en langdurige uitval. 1. In eerder arrest heeft het hof luchtvaartmaatschappij El Al aansprakelijk geacht. 2. Deskundigenrapportages neuroloog en (neuro)psycholoog. 3. De rechtbank oordeelt dat is komen vast te staan dat de gestelde klachten plausibele en dus bestaande klachten zijn voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: transitievergoeding in mindering gebracht op letselschadevergoeding door werkgever
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2019:3830

Deelgeschilprocedure. Werkgever is ex art. 7:658 BW aansprakelijkheid voor letselschade van werknemer. Het dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid. Werknemer ontvangt transitievergoeding ex art. 7:673 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de transitievergoeding als schadebepalende factor bij de schadeafwikkeling dient te worden betrokken, althans als voordeel in mindering dient te worden… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op Oskam/Reitsma in PIV-Bulletin 2015, 1 – Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet?
 • PIV-bulletin
 • Mr. W.H.M.J. Pelckmans1 – Van der Putt Advocaten

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het ­artikel van mr. P. Oskam en drs. A.M. Reitsma in zowel het PIV-Bulletin als het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)2. Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om mee te discussiëren over dit thema. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer bij overval op supermarkt

Werknemer loopt schouderletsel op bij een overval in supermarkt van Albert Heijn in 2005. Overvallers waren door de openstaande magazijndeuren binnen gedrongen. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever haar stelling – dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan – onvoldoende heeft onderbouwd. Zij heeft weliswaar een groot… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

1
HR: whiplash, cassatieberoep tegen aangenomen causaal verband tussen ongeval en psychische klachten verworpen
 • ECLI:NL:HR:2015:308

Whiplash, ongeval 1994, productiemedewerker in grafische sector. Nadat benadeelde eerst succesvol is gere-integreerd als (parttime) cadcamtekenaar, valt hij in 2002 volledig uit wegens psychische klachten. Door het hof was op basis van deskundigenberichten causaal verband aangenomen tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad verwerpt het door de verzekeraar… Lees verder →

1
Hof: letselschade uitkering niet verknocht nu bedragen op beleggingsrekening niet te identificeren zijn als uitkering
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:4137

Verdeling huwelijksgemeenschap bij echtscheiding. Is letselschade-uitkering aan man verknocht? Het hof overweegt dat het wat betreft een tijdens het huwelijk in geld ontvangen letselschade-uitkering mogelijk is om tot een verknochtheid te concluderen die zich ertegen verzet dat die uitkering in de gemeenschap valt. Hiervoor is vereist dat aangetoond wordt dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor schade wegens terugvorderen bijstandsuitkering
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:4520

In het deelgeschil is de vraag aan de orde of sprake is van schade die door het aansprakelijke ziekenhuis moet worden vergoed als verzoekster haar WWb-uitkering verliest vanwege de door haar ontvangen schadevergoeding. 1. De rechtbank oordeelt dat de zaak zich leent voor een deelgeschilprocedure. De gemeente is weliswaar nog… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onderzoek is niet in balans met het belang, geen kostentoewijzing
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3819

Bij de beoordeling zal de investering in tijd, geld en moeite moeten worden afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Naast het geschil over de aansprakelijkheid verschillen partijen ook over de vraag of en zo… Lees verder →

1
Hof: valpartij thuis na eerder bedrijfsongeval: geen toerekening aan aansprakelijke eerste ongeval (werkgever)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:2629

Benadeelde heeft in 2004 tenen gebroken bij bedrijfsongeval met heftruck waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2006 struikelt benadeelde over deurmat, waarbij hij ernstig knieletsel oploopt. Benadeelde stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van de val, omdat hij moeilijk liep door het bedrijfsongeval. Het hof neemt aan… Lees verder →

1
Rb: Complicatie niet toerekenbaar, informed consent nagelaten zonder gevolg
 • Rechtbank Leeuwarden
 • BZ0218

De chirurg heeft twee kanalen met elkaar verwisseld. Hij was door het specifieke anatomisch beeld van deze patiënt op het verkeerde been gezet. Deze misinterpretatie had ieder redelijk vakbekwaam vakgenoot kunnen overkomen. De chirurg had vanaf de jaren 90 zo'n 500 vergelijkbare operaties waarbij één andere operatie complicatie zich had… Lees verder →

1
Rb: taxichauffeur die wegafzetting negeert aansprakelijk voor letsel uitglijdende wegwerker
 • Rechtbank Zwolle-Lelystad
 • BW8232

Wegwerker doet tijdens asfalteringswerkzaamheden stap opzij voor taxibus die wegafzetting heeft genegeerd. Hij glijdt hierbij uit over gladde asfalt, waarna shovel over zijn been rijdt. Werkgever van wegwerker vordert doorbetaald loon (ex art 6:107a BW) van werkgever van taxichauffeur (ex art 6:170 BW0. De rechtbank overweegt dat sprake is van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: keuze om minder te verdienen dan mogelijk voor rekening benadeelde; kosten deelgeschil gehalveerd
 • Rechtbank Den Haag
 • BV1509

Geschil over verlies van arbeidsvermogen; vordering € 111.233,-. Zonder ongeval zou benadeelde marechaussee zijn geworden; uit rapport van op gezamenlijk verzoek ingeschakelde arbeidsdeskundige blijkt dat benadeelde na ongeval € 26.844,- had kunnen verdienen. Zij heeft er echter voor gekozen de (niet goed lopende) speelgoedwinkel van haar zus over te nemen.… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey