Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, pre-existente klachten, voor vaststellen causaal verband tussen klachten en ongeval expertise door neuroloog en psychiater noodzakelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2022:1894

Verzoeker verzoekt verklaring voor recht dat sprake is van causaal verband zijn fysieke en psychische klachten en beperkingen en het ongeval, waarbij het causaal verband niet (in tijd) moet worden gelimiteerd. 1. De rechtbank stelt vast dat een medische expertise op gezamenlijk verzoek (nog) niet heeft plaatsgevonden. De rechtbank oordeelt… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof:  whiplash, causaal verband klachten en ongeval, deskundigenbericht over somatiseren en psychische constitutie zonder ongeval gelast
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2021:10024

Ongeval 2010; benadeelde is na ongeval volledig arbeidsongeschikt. 1. Het hof is t.a.v. de lichamelijke klachten van oordeel dat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van pijnklachten zodat van het bestaan van deze klachten kan worden uitgegaan ( r.o 3.11). 2. Causaal verband cognitieve klachten: omkeringsregel niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil, vordering tot regeling op grond van voorliggende stukken afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3649

De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, belang bij inzage in de medische gegevens de legitieme belangen van de benadeelde sluit opvragen medische documenten meer dan twee jaar voor ongeval niet uit. Een nader deskundigenonderzoek kan nodig zijn. Een deskundige zal behoefte hebben… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

Vaknieuws
Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. J. Haliloviƈ

Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is – HR 3 oktober 20141 – Brunner update by Hartlief …   Mevrouw mr. J. Haliloviƈ – Cunningham Lindsey   Bij causaliteit kan een verdeling gemaakt worden tussen het condicio sine qua non-verband (csqn-verband) en de redelijke toerekening ex art. 6:98 BW. Eerst… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: hypothetische situatie onvoldoende aannemelijk gemaakt; rekenrente lager dan 3% gezien economische omstandigheden
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ongepubliceerd

Meerdere verzoeken in één deelgeschil. 1. Benadeelde (uitzendkracht) verzoekt vergoeding verlies van arbeidsvermogen op basis van vaste aanstelling. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van een hypothetische situatie, maar dat het standpunt wel voldoende aannemelijk moet zijn. Benadeelde heeft onvoldoende onderbouwd dat hij… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie.… Lees verder →

1
Rb: causaal verband whiplash en klachten aangenomen, deskundigenberichten noodzakelijk ter vaststelling schade
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:2579

Whiplash, ongeval 1997, 44-jarige zelfstandige management consultant. De rechtbank overweegt dat het feit dat de diagnose postwhiplashsyndroom op basis van de geldende NVvN niet (meer) kan worden vastgesteld niet doorslaggevend is. Door middel van de rapporten van de neuroloog en de psychiater kan voldoende objectief worden vastgesteld dat de klachten… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, geen verlies van arbeidsvermogen, wel huishoudelijke hulp
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:4378

Whiplash, accountmanager, ongeval 2005. Tussen partijen is in geschil welke conclusies er kunnen worden getrokken uit de expertiserapporten van de neuroloog, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 1. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs. De rechtbank acht de gestelde concentratieklachten aannemelijk, nu deze reëel, niet ingebeeld,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen causaal verband hernia en ongeval, geen omkeringsregel, geen proportionele benadering
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2013:10407

Benadeelde verzoekt vast te stellen dat de in 2001 en in 2009 geconstateerde (nek)hernia's een gevolg zijn van het ongeval in 1999. Deskundigenberichten hebben geconcludeerd dat geen causaal verband met het ongeval valt vast te stellen. 1. De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over. Hieraan voegt de rechtbank… Lees verder →

1
Hof: valpartij thuis na eerder bedrijfsongeval: geen toerekening aan aansprakelijke eerste ongeval (werkgever)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:2629

Benadeelde heeft in 2004 tenen gebroken bij bedrijfsongeval met heftruck waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2006 struikelt benadeelde over deurmat, waarbij hij ernstig knieletsel oploopt. Benadeelde stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van de val, omdat hij moeilijk liep door het bedrijfsongeval. Het hof neemt aan… Lees verder →

Vaknieuws
‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013
 • PIV-bulletin
 • Mw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts

‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013 Mevrouw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts MEDAS Zelfs de aanhoudende regen kon niet verhullen dat de MEDAS meeting op 16 mei dit jaar op een prachtige locatie plaatsvond: de Oranjerie van Paleis Soestdijk. Deze in 1883 gebouwde modern ingerichte ruimte bood behalve een prima… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg, geen onderzoek naar fibromyalgie
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ8632

Whiplash, ongeval 2006. De rechtbank verklaart voor recht dat causaal verband bestaat tussen nog bestaande lichamelijke en psychische klachten en ongeval. De rechtbank verwerpt het verweer van verzekeraar dat nader onderzoek nodig is naar de – in de gegevens van de behandelend artsen genoemde -fibromyalgie, nu de looptijd van de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bestaan whiplashklachten niet vastgesteld; mogelijke andere oorzaken uitval dus geen causaal verband aangenomen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BZ5992

Whiplash, ongeval 2007; accountmanager, na werkhervatting in 2008 in 2010 weer uitgevallen. Benadeelde verzoekt om op basis van neurologisch expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, vast te stellen dat er causaal verband is tussen ongeval en whiplashklachten. De rechtbank oordeelt dat op grond van de ter beschikking staande stukken… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten consistent, dus aannemelijk; geen eerdere klachten, dus causaal verband aangenomen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BZ5996

Whiplash, ongeval 2009. Benadeelde verzoekt om op basis van neurologisch expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, vast te stellen dat er causaal verband is tussen ongeval en whiplashklachten (hoofdpijn, nekpijn, pijn in de lage rug, duizeligheid, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen). De rechtbank oordeelt dat sprake is van een consistent, consequent… Lees verder →

1
Hof: whiplash, oordeel na deskundigenbericht: klachten zijn ongevalgevolg
 • Hof Amsterdam
 • BZ5517

Bij eerder tussenarrest heeft het hof beslist dat benadeelde vóór het ongeval van 2003 geen gezondheidsklachten had en dat hij kort na het ongeval gezondheidsklachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een postwhiplashsyndroom. Door het hof was een deskundigenbericht gelast om te onderzoeken of er voor de klachten een andere oorzaak… Lees verder →

1
Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering
 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey