DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade

Samenvatting:

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie moet proportioneel zijn. Er worden niet meer gegevens opgevraagd dan noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van de letselschadevordering. In beginsel gebeurt het opvragen van medische gegevens met behulp van een medische machtiging. De medisch adviseur stelt hierin gerichte en feitelijke vragen aan de zorgverlener. (…)”

Volledig Persbericht van De Letselschade Raad d.d. 9 september 2014:

PERSBERICHT
 
Den Haag, 9 september 2014
 
Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade

De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie moet proportioneel zijn. Er worden niet meer gegevens opgevraagd dan noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van de letselschadevordering.

 

In beginsel gebeurt het opvragen van medische gegevens met behulp van een medische machtiging. De medisch adviseur stelt hierin gerichte en feitelijke vragen aan de zorgverlener. Op het formulier van de medische machtiging staat uitleg over het doel van de informatievraag en de waarborgen waarmee de overdracht van medische informatie is omkleed.

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Gedragscode Behandeling Letselschade algemeen verbindend verklaard voor zijn leden. Ook de overige organisaties in het Register GBL van De Letselschade Raad hebben zich gecommitteerd aan de naleving van de gedragscode.

De Medische Paragraaf geldt bij letselschade door een ongeval of misdrijf. Bij letselschade als gevolg van een medisch incident geldt de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). De Letselschade Raad werkt momenteel ook op dit terrein aan de verdere aanscherping en uitwerking van goede praktijken voor het opvragen (en uitwisselen) van medische gegevens door medische aansprakelijkheidsverzekeraars.

Zorgvuldig en correct

De Medische Paragraaf verscheen in mei 2012 als aparte bijlage bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De publicatie vormt een leidraad en houvast voor iedereen die beroepsmatig is betrokken bij de medische beoordeling van letselschade.

Het belangrijkste uitgangspunt is het proportionaliteitsbeginsel. Het onderzoek, de opvraag van (medische) informatie, de discussies, de medische expertises en het tijdsverloop blijven beperkt tot wat echt noodzakelijk is. Een onrechtvaardige inbreuk op de privacy van de benadeelde wordt daardoor voorkomen.

Het verzamelen van en omgaan met medische informatie is het meest complexe onderdeel van de Medische Paragraaf, want van zaak tot zaak verschilt wat proportioneel is. Diverse goede praktijken bieden een leidraad. In het algemeen is het proportioneel om medische informatie op te vragen die direct betrekking heeft op het ongeval en de gevolgen daarvan. In andere gevallen moet de aanvrager het verzoek om gegevens uitgebreid motiveren.

De Medische Paragraaf is via www.deletselschaderaad.nl te downloaden of in gedrukte vorm te bestellen.
 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey