Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Werkgever heeft re-integratieverplichtingen geschonden. Vordering van werknemer tot schadevergoeding niet toewijsbaar.
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2023:1573

Appellant is arbeidsongeschikt. Hij vordert schadevergoeding van zijn voormalige werkgever omdat zij haar re-integratieverplichting niet (steeds) is nagekomen. In hoger beroep baseert appellant zijn vordering ook op schending van de op grond van artikel 7:658 BW op werkgever rustende zorgplicht. Het hof oordeelt dat appellant de schade waarvan hij vergoeding… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: Werkgever schiet te kort door medisch advies van niet-medicus te volgen
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2018:657

Volgens vaste rechtspraak is een werkgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de door hem ingeschakelde deskundigen (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338 en 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1304). In dit geval is door een niet-medicus, verbonden aan de arbodienst waar werkgeefster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband tussen loonsanctiejaar en ongeval
 • Rechtbank Den Haag

Werkneemster was betrokken bij een ongeval. Zij raakte arbeidsongeschikt. Werkgeefster betaalde het salaris twee jaar door. De wa-verzekeraar stelde werkgeefster daarvoor schadeloos. UWV legde werkgeefster aanvullend boven de twee jaar een loonsanctie van een jaar op. Verzekeraar weigerde betaling daarvoor aan werkgeefster. De kantonrechter overwoog dat voor werkgeefster een met… Lees verder →

1
Hof: niet meewerken aan re-integratie leidt tot volledig verlies loondoorbetaling.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:5362

De werkgever was gerechtigd de loonbetaling volledig te stoppen voor de periode waarin de werknemer weigerde passende re-integratiewerkzaamheden te verrichten en niet alleen voor de re-integratie uren. Art. 7:629 lid 3 c BW geeft een sanctie welke ertoe strekt te bevorderen dat de werknemer al het mogelijke doet om zo… Lees verder →

1
Hof: volledige loonsanctie redelijk bij weigeren reïntegratiewerk wegens ontbreken vervoer
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:3341

In het deskundigenoordeel is geen indicatie te vinden dat het werk voor appellante niet passend zou zijn vanwege het ontbreken van vervoer. Omdat hier niet slechts sprake is van het niet verrichten van aangepaste werkzaamheden, maar van niet meewerken aan de re-integratie als geheel, was de werkgever, onder de bijzondere… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: zeer zwaar letsel: smartengeld € 85.000; BGK € 38.483 redelijk
 • Hof Den Haag
 • BZ0874

Benadeelde loopt ernstig letsel aan strottenhoofd op doordat slagboom zich in auto boort en overlijdt twee jaar later na diverse operaties. 1. Smartengeld: € 85.000 (aangeboden € 50.000,-; het hof noemt als bepalende factoren: de aard van het letsel en de gevolgen daarvan, de grond waarop de aansprakelijkheid berust, de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey