Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: Eiser is aangewezen op hulphond
  • Rechtbank Gelderland
  • ECLI:NL:RBGEL:2018:4113

Zorgverzekeraar is vrij summier in het bezoekrapport waarin enkel de bevindingen en een conclusie zijn opgenomen. Een onderzoek/rapport van een revalidatiearts of een andere deskundige, dat het standpunt van de verzekeraar staaft, ontbreekt. De verzekeraar heeft de stelling van eiser – die onderbouwd is met het rapport van de ergotherapeut… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: zeer zwaar letsel: smartengeld € 85.000; BGK € 38.483 redelijk
  • Hof Den Haag
  • BZ0874

Benadeelde loopt ernstig letsel aan strottenhoofd op doordat slagboom zich in auto boort en overlijdt twee jaar later na diverse operaties. 1. Smartengeld: € 85.000 (aangeboden € 50.000,-; het hof noemt als bepalende factoren: de aard van het letsel en de gevolgen daarvan, de grond waarop de aansprakelijkheid berust, de… Lees verder →

2
PIV-Bulletin 2012-4, Persoonsgebonden budget
  • PIV-bulletin

Persoonsgebonden budget[1] Het pgb bezuinigt mee Mevrouw mr. E. Fijma Cunningham Lindsey [Foto Fijma] Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben door ziekte, ouderdom of handicap eigenhandig zorg inkopen. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voorziet hierin en financiert het pgb. Het pgb kan ook worden… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey