Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Kijktip – Het programma ‘Recht in de ogen’ van NPO1 behandelt 21 juni om 21:20 uur de bemiddeling tussen het slachtoffer Manon en de vrachtwagenchauffeur Frank
 • Overige organisaties

Manon kreeg in 2016 een verkeersongeval. Bij het ongeluk heeft ze haar beide voeten verbrijzeld. Na dertien operaties heeft zij uiteindelijk toch haar voet verloren. Drie jaar na het ongeluk heeft Manon de veroorzaker van het ongeluk ontmoet. Die ontmoeting hielp Manon om het ongeluk te verwerken. Kijk op 21… Lees verder →

Vaknieuws
Seminar: Een nieuw toekomstperspectief voor naasten 7 juli 2022, Stichting Jij staat in het zonnetje
 • Overige organisaties

Op 7 juli 2022 organiseren we een landelijke bijeenkomst voor de naasten van mensen met NAH-niet aangeboren hersenletsel én voor letselschadeprofessionals. Met het seminar zetten we naasten in het zonnetje en willen we binnen de letselschadebranche meer begrip en erkenning vragen voor het kwalitatieve belang van de naasten, gezins- en… Lees verder →

Vaknieuws
AP legt focus in toezicht op datahandel, digitale overheid en AI
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Lees verder →

Vaknieuws
Persbericht Winnaars AD-award 2018 bekend
 • Overige organisaties
 • NVvA

Rob van Es en Erik Jan Wervelman zijn uitgeroepen tot de winnaars van de AD-award. Dit is de prijs die de beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen (NVvA) ieder jaar uitreikt aan leden die een grote bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied. De twee winnaars speelden dit jaar een belangrijke rol bij de… Lees verder →

Persbericht: Financiële tegemoetkoming van overheid voor nabestaanden dood door schulddelicten
 • Overige organisaties
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vanaf 1 juli 2016 kunnen nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en algemene dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds. Dit is geregeld in een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Het complex aan gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers die… Lees verder →

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015
 • Overheid overig, Overige organisaties
 • Ministerie van Sociale Zaken

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80… Lees verder →

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond
 • Overige organisaties
 • Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en… Lees verder →

2
Persbericht: ‘Hoe nu verder?’: nationale herdenking verkeersslachtoffers Vereniging Verkeersslachtoffers organiseert 19e jaarlijkse herdenkingsdag
 • Overige organisaties
 • VVS

De Vereniging Verkeersslachtoffers biedt nabestaanden, slachtoffers, familieleden, vrienden en belangstellenden op 16 november 2014 gelegenheid om stil te staan bij de slachtoffers van het verkeer. De jaarlijkse nationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers wordt dit jaar gehouden in Soesterberg. Dit jaar staat het thema ´hoe nu verder?´ centraal. De VVS staat in… Lees verder →

2
Persbericht: Eerste netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen was een succes
 • Overige organisaties
 • LetselVrouwen

Op woensdag 5 november vond de eerste netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen plaats. LetselVrouwen is een initiatief van een zestal letselschadeprofessionals. De initiatiefneemsters stelden vast dat er veel vrouwelijke professionals in uiteenlopende disciplines binnen de letselschadewereld werkzaam zijn, maar dat er maar weinig contact onderling is. Zo ontstond het idee om vrouwelijke… Lees verder →

2
Persbericht Slachtofferhulp Nederland: Mediation belangrijke aanvulling voor slachtoffer op strafrecht
 • Overige organisaties
 • Slachtofferhulp Nederland

Vandaag gaat de pilot ‘Mediation naast het strafrecht’ officieel van start. Slachtofferhulp Nederland is partner in deze pilot bij de zes rechtbanken en parketten. Gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en Slachtoffer in Beeld is er een werkwijze ontwikkeld om mediation toe te passen bij strafzaken. Lees verder →

2
Oproep tot het oplossen van de problemen met betrekking tot verkeersongevallenregistraties
 • Overige organisaties
 • Stichting Processen Verbaal

In een brief aan minister Opstelten wordt door het bestuur van Stichting Processen Verbaal en verschillende andere organisaties – waaronder het PIV – gewezen op de grote problemen met betrekking tot de verkeersongevallenregistraties en de distributie daarvan. De organisaties willen graag spoedig met de minister overleggen over mogelijke oplossingen en… Lees verder →

2
Op 8 oktober 2012 vindt het 6e Gronings Letselschadecongres plaats met het thema ‘De waarde van smartengeld’
 • Overige organisaties
 • Universiteit Groningen

Sprekers: prof.mr. C.C. Van Dam (honorair hoogleraar Europees privaatrecht UU, tevens visiting professor King’s College London en Queen Mary, University of London), prof. mr. A.J. Verheij (hoogleraar privaatrecht RuG), prof.mr. N. Frenk (raadadviseur Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, tevens bijzonder hoogleraar aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht VU), mr. Chr.H. van… Lees verder →

2
Persbericht: Per 1 mei 2012 heeft Raasveld Expertise haar caremanagement activiteiten ondergebracht in een nieuw label: MetZorg.
 • Overige organisaties

MetZorg helpt op verschillende gebieden. Ten eerste op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, hulpmiddelen, werk, dagbesteding en welzijn. Daarnaast ondersteunt MetZorg bij het optimaliseren van het medisch traject. Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische… Lees verder →

Vaknieuws
PIV Bulletin 2015, 3: Een training “Hoe praktisch om te gaan met mediation?”
 • Overige organisaties
 • drs. George Smits en mr. Ferda van Benthem

“Bij de afhandeling van letselschadezaken wordt mediation steeds vaker ingezet om tot een definitieve afronding van de zaak te komen. De verwachting is dat de komende jaren ook in minder complexe zaken mediation vaker zal worden ingezet. De kans dat u er mee te maken krijgt, wordt steeds groter.” George… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey