2012 AM signalen; NH 1816 omarmt PIV-overeenkomst buitengerechtelijke kosten

Samenvatting:

De Noordhollandsche van 1816 (NH 1816) heeft in ruim 15 letselschadezaken ingestemd met de overeenkomst van het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV) voor buitengerechtelijke kosten. Vooralsnog weigerde de verzekeraar zich hieraan te conformeren met veelal langdurig gesteggel tot gevolg. De maatschappij uit Oudkarspel hoopt op korte termijn ook met andere professionele belangenbehartigers tot een vergelijk te komen.

Al geruime tijd was er een conflict tussen verschillende belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers en NH 1816 over de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. Dat was reden voor samenwerkingsverband NLE om namens de aangesloten letselschadebureaus in ruim 15 letselschadezaken de gang naar de rechter te kiezen.
Om een langdurige en kostbare procedure te voorkomen, hebben partijen de dialoog weer opgepakt. ‘Wij hechten waarde aan een goed contact met professionele belangenbehartigers", aldus Hans de Waard, manager Verzekeringsbedrijf bij NH 1816. "Dat komt immers de schaderegeling in zijn totaliteit en daarmee ook het slachtoffer, ten goede."
Coen Tijbout, interimvoorzitter van de NLE: ‘Wij zijn erg tevreden over het overleg dat heeft plaatsgevonden en de constructieve houding van de Noordhollandsche. Niemand is erbij gebaat om te blijven discussiëren over de vergoedingen van belangenbehartigers."
Ook de Pals-groep, een van de behartigers in de 15 nu afgewikkelde zaken, is blij met de koerswijziging van NH1816. "Die zal bijdragen aan een transparantere afwikkeling van letselschade en voorkomt langdurige discussies. Deze constructieve houding sluit aan bij de ontwikkelingen van deze tijd", aldus Pals-bestuursvoorzitter Freek Schultz.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey