A-G Spier: “Voorlopig eindpunt is bereikt voor de rechtsontwikkeling op het terrein van art. 7:658 BW.”

Samenvatting:

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Jaap Spier zegt in zijn conclusies in de drie werkgeversaansprakelijkheidszaken waarin de Hoge Raad op 19 oktober 2012 uitspraak deed:
“(…) Het voorafgaande leidt tot de slotsom dat in mijn ogen een voorlopig eindpunt is bereikt voor de rechtsontwikkeling op het terrein van art. 7:658 BW. (…) De reacties naar aanleiding van de laatste art. 7:611-arresten maken duidelijk dat velen begrip hebben voor een pas op de plaats. (…) Dat illustreert dat velen onderkennen dat er grenzen zijn aan de rechtsontwikkeling en dat van een cassatierechter geen wonderen kunnen worden verwacht. De Hoge Raad is nu eenmaal geen juridisch Lourdes, nog daargelaten dat de wonderen waarop sommigen hopen afhankelijk zijn van de uiteenlopende eigen belangen.”

Arrest Hoge Raad 19 november 2012, LJN BX7595 (schoonmaakster)   Arrest Hoge Raad 19 november 2012, LJN BX7591 (RSI) Arrest Hoge Raad 19 november 2012, LJN BX7592 (schoolplein)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey