Bronnen

Vacatures

2
Jaarverslag 2012 Stichting PIV: Dynamiek met recht en rede
  • Jaarverslag

Het speelveld van de afwikkeling van letselschade is nog altijd flink in beweging. Niet alleen door een grote aandacht voor kwaliteit, keurmerken en gedragscodes, maar ook op het gebied van een goede en tijdige geschiloplossing. Ook ten aanzien van een aantal materiële schadeposten mogen hiertoe zowel vanuit de wetgever als… Lees verder →

2
Persbericht PIV: Wettelijk ingrijpen bij letselschaden in toekomst niet meer nodig!
  • Jaarverslag

Persbericht: Vandaag is het jaarverslag 2011 ‘Volop in opwaartse beweging’ van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) gepresenteerd. Opmerkelijk zijn de diverse initiatieven die genomen zijn om de afwikkeling letselschaden in Nederland te optimaliseren. Zoals ook de titel van het jaarverslag aangeeft, zullen deze initiatieven naar verwachting van het… Lees verder →

1
Jaarverslag 2003
  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 2003 Voorwoord Het jaar 2003 zal zeker niet als een geruisloos personenschadejaar in de boeken worden opgenomen.Rapporten, wetenschappelijk onderzoek, kamervragen en een ruime mediabelangstelling zijn hier debet aan.Vastgesteld mag worden dat de wereld van de vergoeding van letsel- en overlijdensschade flink in beweging is. Daarom is het een goede… Lees verder →

1
Jaarverslag 2002
  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 2002 Voorwoord De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) heeft haar eerste lustrum inmiddels achter de rug en in die vijf jaar is het PIV een begrip geworden in de wereld van de personenschade. Hiervoor zijn wij veel dank verschuldigd aan een ieder die zich hiertoe heeft ingezet; en… Lees verder →

2
Jaarverslag 1998
  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 1998 Inhoudsopgave 01. INLEIDING02. ONTWIKKELINGEN TEN AANZIEN VAN PERSONENSCHADE03. OP NAAR 200004. HET PIV-KENNISSYSTEEM 05. PIV-INFOSITE06. TOEGEPAST ONDERZOEK 07. PIV-PUBLICATIES 08. STUDIEDAGEN/OPLEIDINGEN09. DE ONDERSTEUNENDE ROL VAN HET PIV10. ORGANISATIE PIV 11. BIJLAGE 1. Deelnemers PIV (per 01.01.1999, in alf. volgorde) 10 2. Samenstelling PIV-gremia (per 01.01.1999) 11 01. Inleiding… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey