Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg: huisarts mag bij verweer tegen tuchtklacht gegevens uit patiëntendossier gebruiken, geen schending beroepsgeheim
  • Centr. Tuchtcoll. Gezondheidszorg
  • ECLI:NL:TGZCTG:2022:87

Klacht tegen huisarts. Tuchtklacht over het feit dat de huisarts naar aanleiding van een klacht van klaagster zonder haar toestemming haar medisch dossier geeft ingezien en bij zijn reactie op de klacht gebruik heeft gemaakt van daarin opgenomen gegevens. Inzien van dossier en gebruik van gegevens uit dossier. Het staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Centraal Tuchtcollege: medisch adviseur die geanonimiseerd dossier verstrekt aan arts voor ‘collegiaal advies’ schendt beroepsgeheim niet
  • Centr. Tuchtcoll. Gezondheidszorg
  • ECLI:NL:TGZCTG:2021:198

Klacht tegen verzekeringsarts. De klacht houdt in dat de arts zonder toestemming en kennisgeving vooraf het medisch dossier van klager aan een psychiater heeft overhandigd voor een ‘collegiaal advies’, en dat sprake is van schending van het beroepsgeheim. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gegrond verklaard en aan de arts… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey