De Letselschade Raad werkt aan GOMA 2.0

Samenvatting:

De Letselschade Raad werkt aan actualisering van de GOMA. De herziening van de GOMA moet leiden tot een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims. De Permanente Commissie GOMA streeft ernaar om eind 2019 een volledige versie van de nieuwe GOMA te kunnen presenteren.

Link naar bericht Herziening GOMA: Op weg naar GOMA 2.0

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey