De Letselschaderaad: 0-meting bekendheid met en naleving van de GOMA

Samenvatting:

Tijdens het symposium “GOMA, placebo of wonderpil?” heeft De Letselschade Raad op 12 juni 2014 de resultaten van twee onderzoeken naar de bekendheid met en de naleving van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA gepresenteerd.

Persbericht De Letselschade Raad d 12 juni 2014:

De neuzen dezelfde kant op
0-meting bekendheid met en naleving van de GOMA

Tijdens het symposium “GOMA, placebo of wonderpil?” presenteert De Letselschade Raad vandaag de resultaten van twee onderzoeken naar de bekendheid met en de naleving van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).

Nulmeting
In opdracht van De Letselschade Raad heeft bureau Ruigrok Netpanel een nulmeting uitgevoerd naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen. Mr. dr. Rolinka Wijne is gevraagd een wetenschappelijke analyse te maken van de resultaten uit deze nulmeting, mede in relatie tot bevindingen uit eerder uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek. De resultaten van beide onderzoeken worden 12 juni 2014 gepresenteerd tijdens het symposium “GOMA, placebo of wonderpil?” te Zeist.

De neuzen dezelfde kant op
Het onderzoek van Ruigrok toont aan dat patiënten en professionals over het algemeen waarde hechten aan dezelfde aanbevelingen uit de GOMA. Opvallend is echter dat de ervaring met de daadwerkelijke naleving van deze aanbevelingen verschilt. Professionals geven bijvoorbeeld aan het vanzelfsprekend te vinden informatie aan de patiënt te verschaffen terwijl patiënten soms informatie menen te missen. Dit verschil in ervaring en perceptie is een belangrijk aandachtspunt voor verbeteringen in de afwikkeling van medische incidenten.

Over De Letselschade Raad
De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van mensen met letselschade als gevolg van een ongeval, medisch incident of misdrijf, alsmede naar een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.
De Letselschade Raad ontwikkelt gedragscodes en richtlijnen voor de vergoeding van schade, verzorgt voorlichting en training voor professionals uit de letselschadepraktijk en de gezondheidszorg, en ondersteunt slachtoffers en patiënten met voorlichting, advies en praktische hulp.

In het Platformoverleg van De Letselschade Raad zijn de volgende beroeps- en koepelorganisaties vertegenwoordigd:

·         ANWB

·         Slachtofferhulp Nederland

·         Verbond van Verzekeraars (rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars)

·         NIVRE (register-experts)

·         NIS (letselschade-experts)

·         GAV (medisch adviseurs)

·         NVvA (arbeidsdeskundigen)

Toehoorders bij het Platformoverleg zijn:

·         Ministerie van Veiligheid & Justitie

·         LSA (letselschadeadvocaten)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey