DLR: Richtlijn bij nieuwe rekenmethode overlijdensschade in ontwikkeling

Samenvatting:

Een nieuw rekenmodel brengt transparantie in de berekening van overlijdensschade. Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. De Letselschade Raad werkt aan een richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen. De leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad onderschrijven unaniem het belang van het Rekenmodel en zijn alleen nog in beraad over twee tekstuele aanpassingen op de concept richtlijn.
Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nam op 19 november 2014 de notitie over het Rekenmodel Overlijdensschade in ontvangst tijdens een symposium in Hilversum. De notitie is het resultaat van vijf jaar werk door de breed samengestelde Denktank Overlijdensschade, aangevuld met de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings.

Persbericht De Letselschade Raad:

PERSBERICHT – Den Haag, 19 november 2014
&nb

Richtlijn bij nieuwe rekenmethode in ontwikkeling

De Letselschade Raad ontvangt

Rekenmodel Overlijdensschade
 

Een nieuw rekenmodel brengt transparantie in de berekening van overlijdensschade. Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het NIBUD zijn berekend. De Letselschade Raad werkt aan een richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen.
 
Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nam gisteren de notitie over het Rekenmodel Overlijdensschade in ontvangst tijdens een symposium in Hilversum. De notitie is het resultaat van vijf jaar werk door de breed samengestelde Denktank Overlijdensschade, aangevuld met de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. De professionals die zijn betrokken bij het regelen van overlijdensschade, hebben kunnen meedenken bij ontwikkeling van de rekenmethode.
In zijn dankwoord ging de staatssecretaris in op het belang van zelfregulering. “Voordeel is dat er geen draagvlak gezocht hoeft te worden, want de regeling komt voort uit een gemeenschappelijke consensus. Net als de Denktank Overlijdensschade en De Letselschade Raad hecht ik veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Voor nabestaanden kan dat een belangrijke factor zijn om hun leed beter te verwerken.”

Richtlijn Overlijdensschade
Teeven attendeerde op de “waardevolle bijdrage aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in het schaderegelingsproces” van De Letselschade Raad. In dit verband noemde hij de gedragscodes GBL en GOMA, en De Letselschade Richtlijnen. Met oog op de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn heeft rekenkundige en arbeidsdeskundige Jessica Laumen vandaag namens de Denktank het rekenmodel overgedragen aan de Raad. Al in een pril stadium heeft de Raad het initiatief omarmd. Leden van de werkgroep Materiële Normering hebben deelgenomen aan de Denktank en de werkgroep heeft inmiddels een concept richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade opgesteld. De leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad onderschrijven unaniem het belang van het Rekenmodel en zijn alleen nog in beraad over twee tekstuele aanpassingen op de concept richtlijn.
                                                                                                                               

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey