Grip op afhandeling letselschade groeit – 6e Letselschade Raadsdag – Effectieve zelfregulering …

Samenvatting:

Samenwerking onder regie van De Letselschade Raad (DLR) leidt tot meer grip op de afhandeling van letselschadezaken voor alle betrokkenen. Die conclusie trok men op donderdag 9 oktober 2014 uit de presentaties en discussies in Theater Gooiland te Hilversum gehouden bijeenkomst, waar onder leiding van dagvoorzitter prof. Ivo Giesen (Molengraaff Instituut/Universiteit van Utrecht) ongeveer honderdtachtig mensen aan deelnamen.

Namens de voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad mr. Aleid Wolfsen noemde Giessen de letselschadebranche en organisaties als De Letselschade Raad ‘voorbeelden van effectieve zelfregulering’. Eenzelfde ontwikkeling hoopt DLR in gang te zetten voor de afhandeling van medische incidenten. De raad ontvangt subsidie van het ministerie van VWS om de zorgsector te ondersteunen bij het invoeren van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Bij de GOMA 2.0, die binnenkort van start gaat, zal de gedragscode onder meer worden aangepast aan de werkwijze van ziekenhuizen die zelf schadeclaims afwikkelen. Een andere positieve ontwikkeling noemde Wolfsen het in november te presenteren nieuwe rekenmodel Overlijdensschade, dat ‘op een transparante en begrijpelijke manier’ zal leiden tot een berekening van de reële schade. Volgens mr. Leo de Boer – directeur Verbond van Verzekeraars – moeten verzekeraars de snelheid van de behandeling van letselschade verder opvoeren en zijn er zijn vijf trends waar ze mee te maken krijgen: 1. Verhoging van het smartengeld zou een flinke verhoging van de schadelast betekenen. 2. Eén onafhankelijk medisch adviseur zou het proces versnellen en minder discussie geven. 3. Schadeafwikkeling met genormeerde bedragen maakt duidelijk wie waar aan toe is. 4. Wet- en regelgeving door centrale overheid. 5. Hoewel technologie in voertuigen de verkeersveiligheid verhoogt, zijn er haken en ogen aan. Prof. Arno Akkermans – hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam – pleitte ervoor in een nieuwe versie van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) het Gezamenlijk Behandelplan (GBP) als belangrijkste beginsel verplicht te stellen. Hij ziet het GBP als beste middel om het harmoniemodel van letselschade- afwikkeling vorm te geven, terwijl partijen nu nog te vaak op elkaar wachten en kiezen voor de weg van de minste weerstand. Het GBP is een instrument bij uitstek voor empowerment van benadeelden en bevordert de procedurele rechtvaardigheid, doordat de aspecten van informatieverstrekking, betrokkenheid, invloed, waardigheid en respect worden geadresseerd.”
Andere sprekers waren dr. Martin Appelo – gezondheidspsycholoog en gedragstherapeut aan de Rijks Universiteit Groningen, mr. Guus Harten – senior rechter/lid van Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) – en Peter Mols – directeur Standaardisatie Instituut SIVI.

’s Middags waren er een aantal parallelsessies:

  • ‘Stroomversnelling na de vliegramp’, waarin Victor Jammers van SlachtofferHulp Nederland (SHN) vertelde over de opvang van de nabestaanden van vlucht MH17;
  • ‘Inzage in medische informatie’, door mr. Annelies Wilken (Vrije Universiteit Amsterdam en (mede)auteur van de Medische Paragraaf);
  • Bij ‘Richtlijnen’ gaf dr. Esther Engelhard van de Universiteit van Utrecht een inleiding en beantwoordden mr. Jolanda Broeders en mr. Fred Zwarts van respectievelijk SHN en Boomkamp & Zwarts vragen van de deelnemers;
  • Bij ‘Digitalisering en het Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (DGB)’ konden onder leiding van prof. Giessen vragen worden gesteld aan een viertaal aanbieders: Monetta Wuring/Aquarius; Frits Keij/Axell Claims; Hans Noordsij/iLetsel; en Gert-Jan Mijnen/Klik & Regel.

De dag werd afgesloten met een voordracht van drs. David van Gennep – bioloog en directeur/bestuurder van Stichting

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey