Inleiding
Achter de zoekmogelijkheid Doorzoek Kluwer bronnen is de internetuitgave van de Kluwer PAV cd-rom opgenomen.

Een optimaal zoekresultaat vindt u zo:

 1. Stap 1: vul een zoekterm in het lichtblauw gekleurde zoescherm;
 2. Stap 2: selecteer 1 of meerdere Kluwer bronnen waar u in wilt zoeken of klik op “alles selecteren”;
 3. Stap 3: heeft u geen bronnen geselecteerd, geeft Kluwer geen zoekresultaten;
 4. Stap 4: klik op zoek;
 5. Stap 5: de resultaten openen in een nieuw venster:vanaf hier werkt het zoeken zoals bekend op de PAV cd-rom;
 6. Stap 6: wilt u in PIV Bronnen zoeken, klik het zoekscherm van Kluwer dicht en vul een zoekterm in achter PIV Bronnen “zoekwoord(en)”.

Ook kunt u de Kluwer Bronnen doorbladeren:

 1. Stap 1: klik op de tekst van de bron die u wilt inzien
 2. Stap 2: de resultaten openen in een nieuw venster: vanaf hier werkt het zoeken zoals bekend op de PAV cd-rom;
 3. Stap 3: wilt u in PIV Bronnen bladeren, klik het zoekscherm van Kluwer dicht, ga terug naar de homepage en klik op bladeren.

Het grootste verschil tussen zoeken in PIV bronnen en in Kluwer bronnen is dat bij PIV bronnen gezocht wordt naar woorden waarin de opgegeven zoekterm voorkomt en bij Kluwer naar woorden die geheel overeenstemmen met de opgegeven term.
Voorbeeld: zoeken naar de term causa levert bij het PIV ook treffers op van documenten waarin woorden alscausaliteit of causale voorkomen, en bij Kluwer alleen documenten met exact het woord causa.
Hetzelfde effect ontstaat bij Kluwer als de asterisk wordt toegevoegd, dus bij zoeken naar causa*.

Uitgebreide uitleg zoeken in Kluwer Bronnen

De interface van de zoekfunctie Kluwer Bronnen is opgebouwd uit diverse tabbladen. Via het Tabblad Zoeken kunt u aangeven binnen welke delen van de databank u en zoekopdracht wilt laten uitvoeren. 

Het tabblad Zoeken

 • Stel de zoekvraag zo beknopt mogelijk. U kunt de zoektermen combineren, gebruik maken van operatoren of truncatietekens hanteren bij het stellen van uw zoekvraag;
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekvraag uit te voeren;
 • Het resultaat wordt weergegeven als “gevonden X titels”;
 • Door op deze hyperlink te klikken wordt het resultaat in het tabblad ‘Titels’ of tabblad ‘Regelingen’ geopend.

Zoektermen kunnen bestaan uit:

 • Een enkel woord of getal, uitgezonderd de stopwoorden (woorden die zo vaak in de databank voorkomen, dat het zoeken daarop niet tot zinvolle resultaten leidt). U kunt zoektermen ook combineren;
 •  Een aantal woorden of getallen verbonden door zogenaamde operatoren. Voorbeeld: de operator + in de combinatie fiets + auto betekent dat wordt gezocht op documenten waarin zowel de term fiets als de term auto voorkomt;
 • De operatoren kunnen in een zoekvraag ook weer worden gecombineerd. U dient dan door ronde haken ( ) aan te geven welk teken bij welke combinatie hoort. Bijvoorbeeld: auto + (fiets, rijwiel) vindt documenten met daarin het woord auto en tevens het woord fiets en/of het woord rijwiel;
 • Een woord of getal voorzien van een zogenaamd truncatieteken: het vraagteken (?) of het sterretje (*).

Zoektermen combineren

 • Een enkel woord of getal, uitgezonderd de stopwoorden (woorden die zo vaak in de databank voorkomen, dat het zoeken daarop niet tot zinvolle resultaten leidt);
 •  Een aantal woorden of getallen verbonden door zogenaamde operatoren. Voorbeeld: de operator + in de combinatie fiets + auto betekent dat wordt gezocht op documenten waarin zowel de term fiets als de term auto voorkomt;
 • De operatoren kunnen in een zoekvraag ook weer worden gecombineerd. U dient dan door ronde haken ( ) aan te geven welk teken bij welke combinatie hoort. Bijvoorbeeld: auto + (fiets, rijwiel) vindt documenten met daarin het woord auto en tevens het woord fiets en/of het woord rijwiel.

Operatoren
Operatoren zijn logische elementen waarmee u zoektermen kunt combineren. Bijvoorbeeld : de operator + in de combinatie directeur + aandeelhouder betekent dat gezocht wordt op documenten waarin zowel de term directeur als de term aandeelhouder voorkomt.
Er zijn tekstoperatoren en getaloperatoren. Tekstoperatoren kunnen alleen gebruikt worden voor het zoeken in tekstvelden, getaloperatoren gelden alleen voor datumvelden of pure getalingangen.
TEKSTOPERATOREN
en (+) Vindt alle documenten waarin zowel de ene als de andere zoekterm voorkomt.
geen Vindt alle documenten waarvan dit veld leeg is.
naastx Zoekt alle documenten waarvan in dit veld de eerste zoekterm op een afstand van hoogstens x woorden (inclusief de eerste zoekterm) voor de tweede zoekterm staat. Bijvoorbeeld: FIETS NAAST5 AUTO. U dient het cijfer zelf in te vullen.
nabijx Gelijk aan NAAST x (zie aldaar)
niet (-) Gelijk aan ZONDER (zie aldaar).
of (,) Vindt alle documenten waarin zowel de ene als de andere zoekterm voorkomt.
zonder Vindt alle documenten waarin de eerste zoekterm wel, maar de tweede niet voorkomt. Bijvoorbeeld: FIETS ZONDER AUTO.

Getaloperatoren:
groter dan (>) Vindt alle documenten waarin een datum voorkomt die valt na de opgegeven datum.
groter dan/gelijk aan (>=) Vindt alle documenten waarin een datum voorkomt die valt na de opgegeven datum of daaraan gelijk is.
kleiner dan (<) Vindt alle documenten waarin een datum voorkomt die valt voor de opgegeven datum.
kleiner dan/gelijk aan (<=) Vindt alle documenten waarin een datum voorkomt die valt voor de opgegeven datum of daaraan gelijk is.
tot en met (..) Vindt alle documenten die vallen binnen een bepaalde periode of bereik. Bijvoorbeeld: 9-11-1989 ..13-8-1998.

Truncatietekens
Een woord of getal voorzien van een zogenaamd truncatieteken: het vraagteken (?) of het sterretje (*).

Sterretje
Wanneer u achter of voor een gedeelte van een zoekterm een sterretje plaatst, vindt het programma alle documenten waarin een woord of getal voorkomt dat bestaat uit dat gedeelte van de zoekterm, gevolgd of voorafgegaan door een willekeurig aantal andere tekens.
Voorbeelden:
·  rijks* (vindt bijv. rijkspolitie, rijksoverheid)
·  *bond – (vindt bijv. consumentenbond, politiebond)
·  *politie* – (vindt bijv. rijkspolitie, rijkspolitiebond, politiebond)

Vraagteken
Wanneer u achter, in of voor een zoekterm een vraagteken plaatst, vindt het programma alle documenten waarin een zoekterm voorkomt die bestaat uit het ingevoerde gedeelte voorafgegaan door resp. aangevuld met één willekeurig teken. U kunt ook meerdere vraagtekens opgeven.
·  rege?ing – (vindt bijv. regering en regeling)
·  woning?? – (vindt bijv. woning en woningen)

Opmerking:
U kunt op maximaal twee plaatsen truncatie toepassen. Truncatie kan tot gevolg hebben dat gevonden zoektermen niet worden geaccentueerd.

Tabbladen
De Kluwer On-line interface is opgebouwd uit diverse ‘tabbladen’. In de Kluwer On-line interface worden afhankelijk van de gekozen uitgave, de volgende tabbladen onderscheiden:

 • Tabblad Zoeken (zie boven)
 • Tabblad Inhoud
  Via dit tabblad kan de uitgave volgens een door de redactie samengestelde indeling (in hoofdstukken) worden geraadpleegd. U maakt een keuze voor een niveau. De documenten worden op een stapel gelegd in het tabblad inhoud. Via de pictogrammen bladeren in tekst kunt u door de niveau’s bladeren: Toon voorgaand document (van de regeling); Toon volgend document (van de regeling); Spring 10 documenten terug; Spring 10 documenten verder.
 • Tabblad Titels
  Door op het pictogram voor een gevonden titel te klikken wordt het document in het tabblad Document geopend.

 • Tabblad Regelingen
  Nadat in databank met wet- en regelgeving een zoekopdracht is uitgevoerd, wordt het resultaat in het tabblad regeling getoond. Door op een pictogram voor een regeling te klikken wordt het tabblad Artikelen getoond. In dit tabblad kunnen de artikelen die tot de regeling behoren worden bekeken en met het pictogram voor het artikel wordt het artikel geopend in het tabblad document.

 • Tabblad artikel
  Nadat in het tabblad Regelingen het eerste resultaat van een zoekopdracht wordt getoond, kan in het tabblad Artikel de artikelen die tot de regeling behoren, worden geopend. Door éénmaal op het pictogram voor een artikel te klikken wordt het artikel geopend in het tabblad Document.

 • Tabblad Document 
  Het resultaat van een zoekvraag wordt via het tabblad document geraadpleegd. Mogelijkheden in het tabblad:Hyperlinks: In het tabblad kunt u verwijzingen volgen, de zgn. hyperlinks. Deze zijn in een blauwe kleur aangegeven. Door er éénmaal op te klikken wordt de verwijzingen getoond in het tabblad Verwijzing.

 • Tabblad Verwijzing
  In het tabblad verwijzing worden de verwijzingen getoond die u via het tabblad document hebt opgevraagd. Indien in het document wederom een verwijzing voorkomt dan wordt deze wederom in het tabblad verwijzing getoond. Wilt u terug naar het tabblad Document, Artikel, Regelingen of Zoeken, dan kunt u éénmaal op de betreffende tab klikken. Ook kunt u gebruik maken van de browser en de pijl terug gebruiken.  

 • Mogelijkheden in het tabblad:
  Hyperlinks: In het tabblad kunt u verwijzingen volgen, de zgn. hyperlinks. Deze zijn in een blauwe kleur aangegeven. Door er éénmaal op te klikken wordt de verwijzingen getoond in hetzelfde tabblad.
  Afdrukken en exporteren:Via het menu bestand keuze afdrukken/printen kan een document worden afgedrukt. Bij de keuze Printer wordt de mogelijkheid gegeven om de pagina geheel of alleen een frame uit deze pagina te printen.

Contact Kluwer On-line
Voor spoedeisende vragen / opmerkingen over het gebruik van deze on-line uitgave kunt u contact opnemen met onze helpdesk, bereikbaar via telefoonnummer: 0570-647647. Indien u telefonisch contact opneemt met de helpdesk, dan graag vermelden:1. van welke on-line uitgave u gebruik maakt (Plaza en databank PAV cd-rom);2. uw gebruikersnaam en wachtwoord;3. namens welke organisatie u gebruik maakt van de Plaza(Is altijd Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars).Voor algemene vragen kunt u ons tevens mailen: servicedesk@kluwer.nl

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey