Leo de Boer op De Letselschade Raadsdag: vijf trends in letselschade

Samenvatting:

De afhandeling van letselschade gaat steeds sneller. Maar als het aan Verbondsdirecteur Leo De Boer ligt, moeten verzekeraars ernaar streven die snelheid verder op te voeren. “We zijn goed op weg, maar moeten onze voet op het gaspedaal houden.” De Boer onderbouwde dat tijdens de Letselschade Raadsdag met vijf trends waar verzekeraars niet omheen kunnen : 1. Verhoging smartengeld, 2. Eén onafhankelijk medisch adviseur; 3. Schadeafwikkeling met genormeerde bedragen; 4. Wijzigende wet- en regelgeving; 5. Nieuwe technologie in voertuigen. Zijn conclusie: “Een spannende tijd wacht ons.”

Speech van Leo de Boer op De Letselschade Raadsdag

Bericht op www.verzekeraars.nl: 

Afwikkeling letselschade: Verbond houdt voet op gaspedaal

De afhandeling van letselschade gaat steeds sneller. Maar als het aan Verbondsdirecteur Leo De Boer ligt, moeten verzekeraars ernaar streven die snelheid verder op te voeren. “We zijn goed op weg, maar moeten onze voet op het gaspedaal houden.” De Boer onderbouwde dat tijdens de Letselschade Raadsdag met vijf trends waar verzekeraars niet omheen kunnen. Zijn conclusie: “Een spannende tijd wacht ons.”

Het jaarlijkse congres van de Letselschade Raad, stond donderdag 2 oktober in het teken van de vraag: ‘Hoe krijg en houd je grip op de afwikkeling van letselschadezaken?’. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat jaarlijks ongeveer 60.000 verkeersongevallen met letsel plaatsvinden. Voor verzekeraars betekende dat in 2013 een schadelast van een miljard euro. De afhandeling van die schade gaat niet altijd naar wens, maar volgens De Boer doen verzekeraars het niet slecht: “We slagen er in binnen twee jaar meer dan 90 procent van de schades af te handelen, met een waardering van een 7,5.”

Vijf trends
Toch geeft De Boer aan: het kan beter en sneller. “Blij ben ik met de rol die De Letselschade Raad daarin de afgelopen jaren heeft vervuld. Graag werken verzekeraars ook in de toekomst met hen samen om de schadeafhandeling nog beter te laten verlopen. Kijkend naar de trends voor de komende jaren is die rol nog niet uitgespeeld.” De Boer doelt daarbij op vijf trends:

  1. Verhoging van het smartengeld; dat zou een flinke verhoging van de schadelast betekenen. De Boer: “We moeten ons realiseren wat dat   betekent. Het is aan onze leden of ze daar consequenties aan verbinden.”
  2. Eén onafhankelijk medisch adviseur; dit zou het proces kunnen versnellen en er zal minder discussie plaatsvinden. “Het zou mooi zijn als advocaten hierin positief willen meedenken.”
  3. Schadeafwikkeling met genormeerde bedragen; dat maakt voor alle partijen duidelijk wie waar aan toe is. “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, maar ik schat in dat trends als klant centraal, mediadruk en streven naar efficiency deze discussie weer op tafel leggen.”
  4. Wet- en regelgeving door centrale overheid; enerzijds moeten mensen meer zelf doen, anderzijds wil de overheid de vergoedingen voor slachtoffers uitbreiden. Dat levert discussie op, waar verzekeraars nu middenin zitten.
  5. Technologie in voertuigen; technische snufjes verhogen de verkeersveiligheid, tegelijk kunnen ze misbruikt worden of niet goed functioneren. “Bij verkeersaansprakelijkheid wordt nog altijd uitgegaan van foutief gedrag van de bestuurders, terwijl het straks om technische fouten – fouten van de producent – gaat. 

Op agenda Verbond
De trends staan op de agenda van het Verbond. Concreet: half november vindt over die laatste een speciale avond plaats. De Boer: “Voor verzekeraars is het belangrijk om maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken door risico’s te verzekeren. En als die risico’s tot schade leiden, om die zo transparant en vlot mogelijk af te wikkelen. We zijn goed op weg, maar zijn er nog niet. En de trends vragen het uiterste van ons. Laten we proberen de vaart erin te houden.”

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey