Letselschade belangrijk onderdeel in beleidsplan 2021 van Verbond

Samenvatting:

Het Verbond presenteert het beleidsplan 2021 dat in het teken staat van ‘veerkracht’. Hierin is ook aandacht voor letselschade.” Op basis van het rapport van de Universiteit van Utrecht formuleerde De Letselschaderaad aanbevelingen. In 2021 staat de implementatie van die aanbevelingen centraal. Hierbij wordt rekening gehouden met de letselvisie van het Verbond om te normeren en standaardiseren. Schadeverzekeraars worden geconfronteerd met een letselschadelast die sterk volatiel is. Normeren en standaardiseren, al dan niet via een directe verzekering, kan de volatiliteit beperken om het stelsel betaalbaar en voorspelbaar te houden.”

Beleidsplan

Letselschade

De afwikkeling van met name langlopende letselschadedossiers kan rekenen op warme belangstelling van media en politiek. Op basis van het rapport van de Universiteit van Utrecht formuleerde De Letselschaderaad aanbevelingen. In 2021 staat de implementatie van die aanbevelingen centraal. Hierbij wordt rekening gehouden met de letselvisie van het Verbond om te normeren en standaardiseren. Schadeverzekeraars worden geconfronteerd met een letselschadelast die sterk volatiel is. Normeren en standaardiseren, al dan niet via een directe verzekering, kan de volatiliteit beperken om het stelsel betaalbaar en voorspelbaar te houden. Het is hierbij belangrijk dat ook data op eenduidige wijze geïnterpreteerd wordt. Het waarborgen van de voorspelbaarheid geldt ook voor de diverse regresconvenanten. Teneinde de efficiency en betaalbaarheid van de huidige convenanten te beoordelen zullen deze worden geëvalueerd.

Aansprakelijkheid (AVP/AVB) (Schade)

De vraag over de houdbaarheid van het huidige aansprakelijkheidsstelsel houdt de gemoederen al langer bezig. Door onder andere een toenemende claimcultuur en oplopende buitengerechtelijke kosten staat de betaalbaarheid onder druk. Onder regie van het platform Aansprakelijkheid wordt nagedacht hoe de sector het beste kan inspelen op deze ontwikkelingen. Daarom stelt het platform in 2021 een toekomstvisie over het aansprakelijkheidsstelsel op. In deze visie ligt de focus op het thema beroepsziekte. De vraag of een Directe Verzekering het gewenste perspectief kan geven, wordt hierin meegenomen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey