Modules Overlijdensschade en Beroepsziekten weer van start bij NIBE-SVV

Samenvatting:

Dit voorjaar starten bij NIBE-SVV weer twee modules uit de leergang Personenschade zwaar letsel (PZL): Overlijdensschade (25 maart) en Beroepsziekten (13 mei). Met deze modules leren schadebehandelaars en belangenbehartigers de betreffende schades optimaal afhandelen. Als keuzeonderdelen binnen de leergang PZL, zijn beide modules ontwikkeld in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade, waarin PIV, NIVRE, WA-verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische opleidingen en LSA (als toehoorder) zitting hebben.

(vervolg bericht)

De twee modules kennen een breed en intensief lesprogramma. Dit is niet niet alleen gericht op de vakinhoudelijke kennis, maar besteedt ook ruime aandacht aan de specifieke competenties die nodig zijn om de schadezaak vlot en zorgvuldig af te ronden.

Kennis en competenties: een ideale balans

Bij de module PZL Overlijdensschade leert de deelnemer omgaan met de emoties van de nabestaanden, die verdriet hebben om het gemis van de overledene en geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van het overlijden. Competenties als inlevingsvermogen scenariodenken en worden effectief ingezet bij het verzamelen en beoordelen van alle gegevens die relevant zijn voor de afwikkeling van de onderhoudsschade.

De module Beroepsziekten gaat uit van werk gerelateerde klachten als OPS, RSI, PTTS en burn-out. Ook in deze module wordt de ideale balans bewaard tussen kennis en competenties. Deelnemers leren de schade door beroepsziekten adequaat afhandelen, waarbij zij onder meer te maken krijgen met het opstellen van behandelplannen, verzekeringsdekking en de juridische regelgeving en jurisprudentie over de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van beroepsziekten.

PZL Overlijdensschade] 

PZL Beroepsziekten[IS2] 


Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey