Nieuwe 2018-editie van de RekenHulp verschenen

Samenvatting:

Bij de Bureaus in Houten, de krachtenbundeling van vijf gespecialiseerde bureaus die ondersteunende diensten leveren op het gebied van letselschade, is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pagina’s tellende RekenHulp 2018, die in een recordoplage van 2.500 exemplaren wordt gedrukt, worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade, bijgewerkt tot en met 1 januari 2018, op een overzichtelijke wijze gerubriceerd. De RekenHulp 2018 kan gratis worden besteld bij m.dejongh@debureaus.nl.

In de RekenHulp is naast genoemde cijfers bovendien jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn. Daarnaast zijn hierin relevante informatie en financiële gegevens te vinden met betrekking tot de sociale zekerheid, loon- en inkomstenbelasting en toeslagen. Ook zijn hierin de richtlijnen van de Letselschade Raad opgenomen, alsmede het rekenmodel overlijdensschade, kapitalisatiefactoren en informatie die nodig is voor het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen. ook dit jaar valt er weer een prijs te winnen met het maken van een letselschadeberekening. ”Met de RekenHulp willen wij een bijdrage leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers”, benadrukt Francie Peters, directeur van de Bureaus.

De nieuwe cijfers zijn inmiddels al verwerkt in het Rekenprogramma© van het RekenBureau, één van de bureaus die deel uitmaken van de Bureaus. Het RekenBureau is als neutrale organisatie gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten van de personenschade, dus op het gebied van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud. Het RekenBureau richt zich op alle (markt)partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van personenschade en biedt op basis van gespecialiseerde, vakinhoudelijke kennis en ervaring verschillende diensten en producten aan, zoals berekening van personenschade, speciale software voor berekening personenschade en opleidingen en trainingen rond personenschade.

Bij het RekenBureau is per 1 januari jl. Steven Jonkman in dienst getreden als letselschadeberekenaar. Hij is afkomstig van de Pals Groep. Hierdoor is het totaal medewerkers van het RekenBureau gegroeid naar vijf.
Houten, 9 januari 2018

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Francie Peters, directeur van de Bureaus, tel. 030- 2041005

De Bureaus omvat vijf gespecialiseerde bureaus: het RekenBureau, het HerstelcoachBureau, het MedischBureau, het ArbeidsdeskundigBureau en het MediationBureau. Hierbij zijn in totaal 27 mensen werkzaam, onder wie rekenkundig experts, herstelcoaches, arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en mediators.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey