Nieuwsbrief InZicht, Verbreding Verwijsbeleid

Samenvatting:

Bij letselschade en ernstige gewelds- en zedendelicten verwijzen de medewerkers slachtoffers door naar gespecialiseerde rechtshulpverlening. Om deze doorverwijzing eenduidig, effectief, snel en neutraal te laten verlopen, werkt Slachtofferhulp Nederland aan een verbreed verwijsbeleid. Bij letselschade wordt niet alleen meer naar kantoren met het Keurmerk Letselschade verwezen, maar ook naar advocaten die lid zijn van de specialisatieverenigingen ASP of LSA. In deze nieuwsbrief wordt uitleg gegeven over de verbreding, komen samenwerkingspartners aan het woord en vertellen slachtoffers over hun ervaringen met juridische hulpverlening.

link naar nieuwsbrief

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey