Oproep: Neem deel aan Pilot werkafspraken Wmo met ASP

Samenvatting:

De Pilot werkafspraken Wmo tussen het Verbond en Advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) is erop gericht een slachtoffer met letsel snel en adequaat te helpen aan de juiste (doorlopende) voorzieningen. Teken nu in!
Denk bijvoorbeeld aan hulp in de huishouding of aanpassingen in de woning. Dat kan via een vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bovendien versnellen de werkafspraken het afhandelingsproces en het slachtoffer weet gauw waar hij/zij aan toe is.

Deelname aan de Pilot werkafspraken is vrijwillig en verloopt via intekening. Het Verbond roept verzekeraars op in te tekenen op de werkafspraken. Een hoog intekenpercentage vergroot de efficiëntie tijdens de afhandeling van claims waarbij het traject zowel via de verzekeraar als via de Wmo mogelijk is.

De Pilot Werkafspraken Wmo gaat in op 1 januari 2023. Het intekenformulier is tot uiterlijk 31 december 2022 te retourneren via personenschade@verzekeraars.nl.

Lees ook de circulaire MSS-2022-13

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey