Persbericht DLR: Nieuwe De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade

Samenvatting:

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. Het Platformoverleg van De Letselschade Raad heeft op 19 februari 2015 unaniem ingestemd met de nieuwe richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen.De nieuwe richtlijn stimuleert een brede en uniforme toepassing van het recent gelanceerde Rekenmodel Overlijdensschade en het daaraan gekoppelde Nibud-rapport ‘De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene’.
De Letselschade Raad hecht veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces.
Voor nabestaanden kan dit de verwerking van hun leed vergemakkelijken.

Richtlijn Overlijdensschade Rapport Nibud Notitie Denktank Overlijdensschade ________________________________________________

Persbericht De Letselschade Raad d.d. 20 februari 2015:

Nieuwe De Letselschade Richtlijn
Rekenmodel Overlijdensschade

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. Het Platformoverleg van De Letselschade Raad heeft vorige week  unaniem ingestemd met de nieuwe richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen.

 
De nieuwe richtlijn stimuleert een brede en uniforme toepassing van het recent gelanceerde Rekenmodel Overlijdensschade en het daaraan gekoppelde Nibud-rapport ‘De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene’. De Letselschade Raad hecht veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Voor nabestaanden kan dit de verwerking van hun leed vergemakkelijken.

Nibud
Het Rekenmodel gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. Het model is ontwikkeld door een breed samengestelde Denktank Overlijdensschade. Namens De Letselschade Raad maakten leden van de werkgroep Normering deel uit van de Denktank.

Breed draagvlak
De Denktank heeft bij de ontwikkeling van het Rekenmodel gebruik gemaakt van de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. Alle betrokken professionals hebben de gelegenheid gehad mee te denken bij de ontwikkeling van de rekenmethode. Zodoende kan deze op een breed draagvlak rekenen. Het Rekenmodel werd in november aangeboden aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De bewindsman sprak zich zeer positief uit over de voordelen van het model bij de berekening van overlijdensschade.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey