PIV-Bulletin 2013

Het PIV behoudt zich alle rechten voor
Uitgave in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.

PIV-Bulletin 2013-1 (pdf)

Art. 7:658 BW en de eigen verantwoordelijkheid van de ervaren werknemer
24e LSA Symposion over schade van derden 
Beroepsziekten: enkele juridische knelpunten in vogelvlucht
Van een overlijden, komt een overlijden

Slachtoffer in Beeld begeleidt slachtoffer-daderbemiddelingen
Het vaststellen van letsel (Deel I)
Column van … Coen Tijbout: Smartengeld … een bespiegeling
Mediation trok de zaak na elf jaar helemaal los

PIV-Bulletin 2013-2 (pdf)

13e PIV Jaarconferentie: een verslag – Van strijdbijl naar vredespijp – geschillen voorkomen en oplossen
Van de redactie … – ”Archetypisch”
HR 14 december 2012 en HR 21 december 2012 – Proportionele aansprakelijkheid en kansschade
DeMediationRubriek

PIV-Bulletin 2013-3 (pdf)

Verbeterde ongevallenregistratie
De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Het vaststellen van letsel (II)
Masterclass “Het Glazen Huis; manoeuvreren langs de scherpe randen van de privacy?”
MDR -Hoe mediation een procedure voorkwam
‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013
Register GOMA maakt commitment transparant

PIV-Bulletin 2013-4 (pdf)

Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad
Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto

De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade
Waardering voor leergang Personenschade Zwaar Letsel
Uitreiking certificaten MzL 2013
Mediation: het verhaal achter het verhaal
Van de redactie, Zomer 

PIV-Bulletin 2013-5 (pdf)

PIV-Stappenplan Medisch Traject
No cure no pay…méér dan een experiment (waard)?
De invloed van sociaaleconomische ontwikkelingen op de begroting van verlies van arbeidsvermogensschade
DeMediationRubriek …
Van de redactie…

PIV-Bulletin 2013-6 (pdf)

Verjaring
whiplash in Europa
NIS bijeenkomst
4e Lustrum Raasveld Expertise
Deelgeschil 3 jaar
“Wie zegt dat hij boos is, bedoelt dat hij angst heeft”
Causaliteit in letselschadezaken
Preadvies Medische Aansprakelijkheid
Van de redactie
DeMediationRubriek

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey