PIV-Bulletin 2014

Het PIV behoudt zich alle rechten voor
Uitgave in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.

PIV-Bulletin 2014-1 (pdf)

Op het snijvlak der grondrechten
ZA/De Greef II
25e LSA-Symposion
Persoonlijke en directe begeleiding van letselschadeslachtoffers cruciaal voor snel herstel
Van de redactie..  

PIV-Bulletin 2014-2 (pdf) 

Wie gelooft in privacy gelooft in sprookjes
De zorg op de schop, wat er overblijft 1 
Verhoogde economische kwetsbaarheid wanneer en zo ja dan normering vervolgpleidooi
Voordeelstoerekening van uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het ACPV werkt aan de academisering van de private verzekeringsgeneeskunde
Reactie op artikel van A. Santen in PIV-Bulleti 2014-1
Van de redactie, de analoge wereld van sprookjes

PIV-Bulletin 2014-3 (pdf)

GPO: wel of geen fraude
Vermogenstoets / Regeerakkoord
Masterclass Cunningham 2014
Schadevergoeding en WWB
Insurance Cycle Tour 2014
Leergangen P-LL, P-ZL en P-MzL
PIV Blues Band 2014
Van de redactie

PIV-Bulletin 2014-4 (pdf)

WMO 2015 en regres
ZZP’ER, AOV en AVB
Axell Claims en letselschaderegeling
Schending medewerkingsplicht
STAR / Mobielschademelden
6e MEDAS Meeting
10 Jaar LetMe
Diploma-uitreiking Mzl

PIV-Bulletin 2014-5 (pdf)

Bezwaren en het deskundigenrapport
Van de redactie …
(Zes) De Letselschade Raadsdag
De weg naar herstel
PIV Actualiteitencollege 2016

PIV-Bulletin 2014-6 (pdf)

No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets, HR 26 september2014 1
Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art 6:108 BW, overlijdensschade
Normering is de normaalste zaak van de wereld dus waarom geen PIV-normering BGK voor LSA-advocaten
Smartengeld in beweging
Beter genezen dan voorkomen, 20 jaar Centramed
Derdenschade, verslag van het 8e Gronings letselschadecongres 
Nieuwe rekenmethode overlijdensschade, een omwenteling

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey