Heeft u de PIV themabijeenkomst van 27 november 2018 over smartengeld voor naasten en nabestaanden (n.a.v. de nieuwe Wet Vergoeding Affectieschade) gemist? Of wilt u het hele programma, of delen daarvan, nogmaals ‘meemaken’ of door collega’s laten bekijken? De opnames van de verschillende programma-onderdelen zijn hier af te spelen. U kunt deze opnames gebruiken voor interne doeleinden.

Introductie Toolkit Affectieschade door mw. M.E. van der Zwan

Toelichting Communicatiewijzer door mw. C. Gerding & mw. S. Dollenkamp

Toelichting en gevolgen Wet Vergoeding Affectieschade (deel 1) door prof. mr. S.D. Lindenbergh

Toelichting en gevolgen Wet Vergoeding Affectieschade (deel 2) door prof. mr. S.D. Lindenbergh

Vragen uit het veld

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey