In aanvulling op de (Juridische) Whiplash bibliotheek wil het PIV via de Medische Whiplash-bibliotheek ook graag medisch adviseurs en letselschade behandelaars ondersteunen bij de ontwikkelingen en de kennis over whiplash (WAD I-II) op medisch vlak.
De Medische Whiplash-bibliotheek bestaat uit een startdocument en zal verrijkt worden met updates.

In het start document van de Medische Whiplash-bibliotheek staat een overzicht van belangrijke richtlijnen en protocollen.

Daarnaast is in het startdocument het Coronel rapport opgenomen (Update van de kennis over whiplash: diagnose, prognose, interventies en patiënten perspectief).
Dit rapport is op verzoek van UWV opgesteld. Dit subsidierapport geeft een overzicht van de wetenschappelijke kennis die tussen 2005 t/m 2010 is gepubliceerd over whiplash. Door middel van een wetenschappelijke literatuurstudie en het raadplegen van experts zijn de actuele wetenschappelijke inzichten en kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling, prognose en functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid bij whiplash in kaart gebracht. Deze wetenschappelijke inzichten zijn te gebruiken door verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en andere medische professionals voor het actualiseren van protocollen en richtlijnen voor whiplash. Dit subsidieonderzoek is met subsidie van UWV uitgevoerd door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

Vanuit het PIV zal de Medische Whiplash-bibliotheek worden verrijkt met updates van onder andere actuele behandelprotocollen.

Het PIV wil als kennis- en expertisecentrum medisch adviseurs werkend voor verzekeraars ondersteunen bij de advisering in letselzaken waarbij sprake is van whiplashklachten.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey