Rb: kantonrechter niet bevoegd bij vordering van onbepaalde waarde

Samenvatting:

Benadeelde vordert voor de kantonrechter verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is en schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Benadeelde beperkt zijn vordering in de procedure tot € 25.000, maar behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor. De kantonrechter verwijst de zaak naar het team civiel recht van de rechtbank. De gevorderde verklaring voor recht en veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zijn van onbepaalde waarde. Dergelijke vorderingen worden door de kantonrechter behandeld indien duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000

ECLI:NL:RBZWB:2013:3563
Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak: 06-05-2013
Datum publicatie: 24-03-2014
Zaaknummer: KAN_248902_Vonnis_1.doc

Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Bodemzaak
Inhoudsindicatie: Vordering tot verklaring voor recht en tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, op te maken bij staat. Geen duidelijke aanwijzing dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan €25.000,–. Verwijzing naar team civiel recht.
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Kanton
[Zaaknummer] [Rolnummer]
Zittingsplaats: Middelburg
zaak/rolnr.: 248902 / 13-287

vonnis van de kantonrechter d.d. 6 mei 2013

in de zaak van

[eisende partij in hoofdzaak,
gedaagde partij in het incident],

wonende te [woonplaats], [land],
eisende partij in de hoofdzaak,
gedaagde partij in het incident,
verder te noemen: [A],
gemachtigde: mr. J.M.L. Arets,

t e g e n :

de besloten vennootschap CAMPING ELZENHOF B.V.,
gevestigd te Renesse,
gedaagde partij in de hoofdzaak,
eisende partij in het incident,
verder te noemen: Elzenhof,
gemachtigde: mr. M. van der Bent.

het verloop van de procedure

De procedure is als volgt verlopen:
dagvaarding van 28 december 2012,
conclusie van eis in het incident, tevens van antwoord in de hoofdzaak,
conclusie van antwoord in het incident.


de beoordeling van de zaak

in de hoofdzaak:
1. [A] vordert, samengevat weergegeven:
de verklaring voor recht dat Elzenhof aansprakelijk is voor de door haar jegens hem gepleegde onrechtmatige daad,
de veroordeling van Elzenhof tot vergoeding van alle schade als gevolg van deze onrechtmatige daad, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente,
de veroordeling van Elzenhof tot betaling van € 781,49 wegens buitengerechtelijke kosten,
de veroordeling van Elzenhof in de proceskosten.

2.
Als grond voor zijn vordering voert [A] aan dat hij op 20 juli 2010 op het terrein van Elzenhof ernstige verwondingen aan tenen en voet opliep met schade als gevolg. Als exploitante van het terrein heeft Elzenhof ten opzichte van [A] haar zorgvuldigheidplicht geschonden zodat zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd die haar kan worden toegerekend. De schade kan nog niet worden vastgesteld omdat nog geen eindtoestand is bereikt. [A] wenst zijn vordering in rechte te beperken tot € 25.000,–, maar behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor.

3.
Elzenhof betwist de vordering en de daarvoor aangevoerde gronden.
in het incident:

4.
Elzenhof vordert dat de kantonrechter de zaak verwijst naar het team civiel recht van de rechtbank met veroordeling van [A] in de kosten van het incident.

5.
Elzenhof stelt dat [A’s] vordering van onbepaalde waarde is en geen aanwijzingen bestaan dat die vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,–. [A] behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor. De kantonrechter is onbevoegd zodat verwijzing moet volgen naar het team civiel recht van de rechtbank.

6.
Volgens [A] laat zijn voorbehoud de competentie van de kantonrechter onverlet.

7.
De gevorderde verklaring voor recht en veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zijn van onbepaalde waarde. Zaken betreffende een dergelijke vordering worden door de kantonrechter behandeld en beslist indien duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,–. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter niet het geval. [A] stelt dat de schade nog niet kan worden vastgesteld. Volgens de brief van 3 augustus 2010 van zijn Duitse advocaat Kittel (productie 2 bij dagvaarding) was [A] ernstig gewond geraakt. Hij stond kort voor indiensttreding bij de politie. De artsen hadden hem meegedeeld dat hij de werkzaamheden voor de politie niet zou kunnen uitvoeren.

8.
De beperking van de vordering tot € 25.000,– heeft niet tot gevolg dat niettemin de zaak moet worden behandeld en beslist door de kantonrechter. [A] behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor. De rechtstitel van de vordering heeft mogelijk een belang van meer dan € 25.000,–. Elzenhof betwist die rechtstitel.

9.
De hoofdzaak moet worden verwezen naar het team civiel recht van de locatie Middelburg van deze rechtbank. Partijen kunnen daar niet in persoon verschijnen, maar uitsluitend vertegenwoordigd door een advocaat.

10.
[A] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het incident.

de beslissing

De kantonrechter:

in het incident:
– wijst de vordering toe;
– veroordeelt [A] in de kosten van het geding welke aan de zijde van Elzenhof tot op heden worden begroot op € 200,– wegens salaris van de gemachtigde van Elzenhof;

in de hoofdzaak:
– verwijst deze zaak in de stand waarin zij zich bevindt voor verdere behandeling naar de rolzitting van het team civiel recht van de locatie Middelburg van de rechtbank van woensdag 5 juni 2013 te 10.00 uur;
– wijst partijen erop dat zij op deze rolzitting niet in persoon, maar uitsluitend vertegenwoordigd door een advocaat kunnen verschijnen.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Kool, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting
van 6 mei 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey