Rb: lijdende rol van de rechter bij onderbouwing eis of verweer

Samenvatting:

De rechter mag niet zelf in de stukken gaan zoeken naar aanvullende informatie ter ondersteuning van de positie van een procespartij. “Het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweer ten grondslag zijn gelegd. Daardoor wordt de wederpartij tekortgedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te kunnen verdedigen” (onder meer in Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:663).

Instantie Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak 20-12-2017
Datum publicatie 11-01-2018
Zaaknummer 6239566 UC EXPL 17-10972
Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie De rechter mag niet zelf in de stukken gaan zoeken naar aanvullende informatie. Akte van cessie is overgelegd, maar er is geen beroep op gedaan.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
kantonrechter
locatie Utrecht

zaaknummer: 6239566 UC EXPL 17-10972 nig/1449

Vonnis van 20 december 2017

inzake

[eiser] ,
handelende onder de naam [handelsnaam] ,
wonend en kantoorhoudend in [woon-/vestigingsplaats] ,
verder ook te noemen [eiser] ,
eisende partij,
gemachtigde: MediCas B.V.,

tegen:

de naamloze vennootschap
ASR Schadeverzekering N.V.
tevens handelend onder de naam Ditzo Zorgverzekering,
gevestigd in Utrecht,
verder ook te noemen Ditzo,
gedaagde partij,
procederend in persoon.
1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding;
– de conclusie van antwoord;
– de conclusie van repliek.
1.2. Ditzo heeft de gelegenheid gekregen om daarop nog te reageren. Zij heeft dat niet gedaan.
1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.
2 Het geschil en de beoordeling daarvan
2.1. [eiser] vordert van Ditzo betaling van € 658,76 met rente en kosten vanwege zorg verleend aan een verzekerde van Ditzo.
2.2. Ditzo voert als verweer onder meer aan dat er geen contractuele relatie bestaat tussen haar en [eiser] . Dat is geen sterk argument, omdat er ook andere gronden voor een betalingsverplichting kunnen zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de verzekerde zijn vordering op Ditzo aan [eiser] gecedeerd heeft. [eiser] stelt dat echter niet. Hij stelt niets waaruit zou kunnen worden afgeleid waarom hij (in plaats van zijn patiënt) een vordering heeft op Ditzo.
2.3. Bij de conclusie van repliek zit wel een akte van cessie, maar de rechter mag niet zelf in de stukken gaan zoeken naar aanvullende informatie. “Het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweer ten grondslag zijn gelegd. Daardoor wordt de wederpartij tekortgedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te kunnen verdedigen” (onder meer in Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:663).
2.4. Als dat anders zo zijn, dan zou [eiser] daar nog niets aan hebben, omdat hij in die akte van cessie niet genoemd wordt. Daar wordt een vordering gecedeerd aan een andere zorgverlener.
2.5. Uit de stellingen van [eiser] kan dus niet worden afgeleid dat hij een vordering heeft op Ditzo. Daarom moet de vordering worden afgewezen. De overige aspecten van de zaak hoeven daarom niet te worden besproken.
2.6. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ditzo worden begroot op nihil.
3 De beslissing
De kantonrechter:
wijst de vordering af;
veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Ditzo, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.O. Zuurmond, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 20 december 2017.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey