Rb: tussentijds hoger tegen deelgeschilprocedure toegestaan

Samenvatting:

Eiseres verzoekt de rechtbank verlof te verlenen om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen  beschikking in deelgeschilprocedure. In de deelgeschilprocedure oordeelde de rechter dat de val van eiseres over een mat op de kermis een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. De rechtbank staat het tussentijds hoger beroep toe.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4741

Instantie

Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak

04-11-2020

Datum publicatie

16-11-2020

Zaaknummer

C/16/508735 / HA ZA 20-574

Rechtsgebieden

Burgerlijk procesrecht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie

Artikel 1019 cc lid 3 Rv. Tussentijds hoger beroep van een beschikking in een deelgeschil.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/508735 / HA ZA 20-574

Vonnis van 4 november 2020

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. F.J. Straathof te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 1] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

  1. de naamloze vennootschap

NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ,

gevestigd te Den Haag,

gedaagden,

advocaat mr. A.K. Sjouw te ‘s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde sub 1] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

[eiseres] heeft een vordering ingesteld tegen [gedaagde sub 1] met een dagvaarding. In de dagvaarding heeft zij de rechtbank verzocht verlof te verlenen om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van 10 juni 2020 van deze rechtbank in de deelgeschilprocedure met rekestnummer C/16/497218 / HA RK 20-34 (hierna: het deelgeschil). [gedaagde sub 1] heeft aangegeven dat zij zich voor dit verzoek refereert aan het oordeel van de rechtbank.

1.2.

De rechtbank heeft bepaald dat vonnis wordt gewezen

2 De overwegingen

2.1.

[eiseres] is op 29 april 2018 gevallen. Op die dag had [gedaagde sub 1] kabels gelegd voor de elektriciteitsvoorziening van de plaatselijke kermis en deze kabels afgedekt met een rubberen mat. Volgens [eiseres] is zij gevallen toen ze op de mat stapte, die spekglad was geworden door de regen. In het deelgeschil heeft [eiseres] de rechtbank verzocht om te bepalen dat [gedaagde sub 1] en haar aansprakelijkheidsverzekeraar Nationale Nederlanden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van haar val, omdat door het gebruik van een ondeugdelijke mat een gevaarlijke situatie was ontstaan.

2.2.

De rechtbank heeft in de beschikking van 10 juni 2020 geoordeeld dat [gedaagde sub 1] niet aansprakelijk is voor de val van [eiseres] , maar dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Met dit oordeel heeft de rechtbank een beslissing gegeven over de materiële rechtsverhouding tussen partijen, zoals bedoeld in artikel 1019cc lid 1 Rv. Deze beslissing is uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven in de zin van laatstgenoemd artikel. Tegen deze beslissing kan daarom op grond van artikel 1019cc lid 3 Rv onder a, na toestemming van de rechter in de bodemprocedure, hoger beroep worden ingesteld als van een tussenvonnis.

2.3.

In de dagvaarding heeft [eiseres] uiteengezet om welke reden de beslissing in de beschikking onjuist is. Nu niet is gesteld of gebleken dat – kort gezegd – sprake is van nieuwe feiten of een juridische misslag op grond waarvan de (bodem)rechter terug zou kunnen komen van de in het deelgeschil gegeven beslissing, is de (bodem)rechter gebonden aan die beslissing. De mogelijkheid bestaat dat het gerechtshof over dit geschil een andere beslissing neemt. De rechtbank ziet hierin en om redenen van proceseconomische aard aanleiding tussentijds hoger beroep toe te staan van de beschikking.

2.4.

De zaak zal worden aangehouden in afwachting van de procedure in hoger beroep.

3 De beslissing

De rechtbank,

3.1.

staat hoger beroep toe van de op 10 juni 2020 gegeven beschikking met rekestnummer C/16/497218 / HA RK 20-34 in de tussen partijen gevoerde deelgeschilprocedure,

3.2.

bepaalt dat de zaak in afwachting van de procedure in hoger beroep zal worden aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Killian en in het openbaar uitgesproken op 4 november 2020.

type: SM/4183

coll:

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey