Reactie Theo Kremer op artikel Trouw over systeem medische aansprakelijkheid

Samenvatting:

Theo Kremer: “Ik ben het volledig met Maurits Barendrecht eens dat het huidige systeem van afwikkeling van medische aansprakelijkheidsdossiers voor alle partijen belastend is; ergo ook voor verzekeraars. Daarom moet er inderdaad over worden nagedacht of het huidige systeem nog voldoet dan wel moet worden aangescherpt. Ook moeten daarbij alternatieven voor het huidige systeem nader worden bezien en beoordeeld. Het PIV is er een groot voorstander van op korte termijn met de relevante partijen om de tafel te gaan zitten teneinde de voor- en nadelen van alle varianten nader te bezien.”

Voor de reactie van Theo Kremer op www.socialevraagstukken.nl klik hier. Voor het artikel in Trouw klik hier. Reactie Theo Kremer op artikel in Trouw d.d. 6 oktober 2012:

 1. Theo Kremer
  Geplaatst 6 oktober 2012 bij 19:31 Permalink

  Ik ben het volledig met Maurits Barendrecht eens dat het huidige systeem van afwikkeling van medische aansprakelijkheidsdossiers voor alle partijen belastend is; ergo ook voor verzekeraars.
  Daarom moet inderdaad nagedacht worden of het huidige systeem nog voldoet, dan wel aangescherpt moet worden.
  Ook moeten daarbij alternatieven voor het huidige systeem nader bezien en beoordeeld worden.
  Het Personenschade Instituut van Verzekeraars is een groot voorstander om op korte termijn met de relevante partijen om de tafel te gaan zitten om de voor- en nadelen van alle varianten nader te bezien.
  Naast elementen als belastendheid en rechtvaardigheid moeten ook de logistieke aspecten en het kostenaspect daarbij meegewogen worden.
  Het PIV is van mening dat Barendrecht daarbij een sturende rol kan spelen.
  De twee jaar geleden ontwikkelde Gedragscode (GOMA) is een eerste goede stap geweest, met name waar het gaat om communicatie; er zal echter daarnaast dieper ingezoomd moeten worden of er ook op het punt van de vaststelling van aansprakelijkheid (zowel ten aanzien van hoe en door wie) nadere stappen gemaakt moeten worden.
  Het PIV wil daarbij graag meedenken.
  Theo Kremer
  Directeur Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey