Register GOMA maakt commitment transparant

Samenvatting:

Register GOMA maakt commitment transparant Mevrouw S. Douma De Letselschade Raad Gebrekkige communicatie na medische incidenten leiden regelmatig tot extra problemen voor patiënten. Komt het vervolgens tot een schadeclaim dan ervaren velen de behandeling van hun zaak als zeer belastend. Voor zorgverleners en medische aansprakelijkheidsverzekeraars ontstaat imagoschade. De Letselschade Raad heeft het Register GOMA geopend. […]

Register GOMA maakt commitment transparant

Mevrouw S. Douma
De Letselschade Raad

Gebrekkige communicatie na medische incidenten leiden regelmatig tot extra problemen voor patiënten. Komt het vervolgens tot een schadeclaim dan ervaren velen de behandeling van hun zaak als zeer belastend. Voor zorgverleners en medische aansprakelijkheidsverzekeraars ontstaat imagoschade. De Letselschade Raad heeft het Register GOMA geopend. Dit openbare register biedt duidelijkheid aan patiënten en sterkt organisaties te handelen in de geest van de gedragscode GOMA.

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) staat voor openheid, transparantie, respect en empathie. Patiënten willen weten wat er misging, hoe dat kon gebeuren en wat de zorgverlener doet om herhaling te voorkomen. Openheid werkt de-escalerend. Patiënten blijven vertrouwen houden in de zorgverlener.

Voor zorgverleners is de GOMA een steun in de rug in hun zorg voor patiënten, ook bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen. Raden van bestuur van zorginstellingen hebben met de GOMA een bruikbaar hulpmiddel voor een adequate, de-escalerende reactie op medische incidenten. Door inschrijving in het openbare GOMA Register tonen zorginstellingen, medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hun bereidheid de gedragscode volledig te zullen naleving.
Namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) verzorgde Ruby Hoogerboord – directeur Markt en Consumenten VWS – de lancering van het Register GOMA. Dit gebeurde op 31 mei tijdens het congres ‘Krijg nou de GOMA!; verantwoorde zorg is transparante zorg’. De Letselschade Raad organiseerde dit congres in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en verzekeraars MediRisk en
CentraMed.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey