Schademiddag ‘Samen sterker’ een duurzame toekomst met kansen voor de Schademarkt

Samenvatting:

De jaarlijkse Schademiddag is terug van weggeweest. Zorg dat je er (weer) bij bent; in één middag bij op actuele marktvraagstukken en de ontmoetingsplek voor schadeprofessionals.

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en de noodzaak om te verduurzamen is cruciaal. Er wordt een beroep gedaan op partijen om zélf substantieel bij te dragen aan een verlaging van de CO2. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van het eigen bedrijf en duurzaam schadeherstel bij klanten.
Ook spelen er thema’s als deelmobiliteit, energietransitie en cyber. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die vragen oproepen over bijvoorbeeld verzekerbaarheid. Maar denk ook aan de voortdurende digitalisering en innovatie die bijdragen aan de klantrelatie en efficiënte werkprocessen. tegelijkertijd zorgt dit voor dilemma’s ten aanzien dataveiligheid, privacy, personeelsschaarste en de menselijke maat. Een gebeurtenis zoals de oorlog in Oekraïne laat bovendien zien hoe snel je zekerheden kunt verliezen en dus hoe belangrijk het is dat je je op meerdere scenario’s voorbereidt.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 13 juni a.s., 12.00 uur.

Voor meer informatie en het aanmelden zie de bijgevoegde link

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey