“Sneller duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers”

Samenvatting:

Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland, willen ervoor zorgen dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger duidelijkheid krijgen over welke schadevergoeding zij ontvangen. De organisaties verwachten dat letselschadeslachtoffers zo sneller herstellen. Zij hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. Het Verbond, Slachtofferhulp Nederland en de ANWB hebben afgesproken om contact tussen veroorzaker en slachtoffer breder onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen de drie organisaties een denktank oprichten en met branchepartijen in gesprek gaan over het invoeren van een snellere, eenvoudiger en toegankelijkere schadevaststelling.

“Sneller duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers”

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey