Nader onderzoek naar vrijstelling vermogensrendementsheffing voor letselschadevergoedingen

Samenvatting:

Staatsseretaris Menno Snel (Financiën) heeft op 24 april 2019 gereageerd op de brief van 15 februari 2019 van Slachtofferhulp Nederland, de LSA en het Verbond van Verzekeraars, waarin wordt verzocht een mogelijkheid te zoeken om letselschadeslachtoffers vrij te stellen van vermogenrendementsheffingen. De staatsecretaris meldt dat de belastingdienst nog onderzoek doet naar de omvang , de impact en de uitvoerbaarheid. Hij streeft ernaar om voor het zomerreces de kamer te informeren.

Brief van 24 april 2019 van Staatssecretaris Snel

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey