Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Advies A.-G. Niessen aan Hoge Raad over gevolgen van het recente box 3-arrest van Hoge Raad voor nog lopende zaken
  • ECLI:NL:PHR:2022:180

Advocaat-generaal (AG) Niessen adviseert in zijn conclusie de Hoge Raad over de toepassing van het recente box-3 arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor nog lopende zaken over box 3. Dan gaat het onder meer over zaken die (mede) betrekking hebben op de jaren vóór 2017, over… Lees verder →

Jurisprudentie
Nader onderzoek naar vrijstelling vermogensrendementsheffing voor letselschadevergoedingen
  • Min. van Financien

Staatsseretaris Menno Snel (Financiën) heeft op 24 april 2019 gereageerd op de brief van 15 februari 2019 van Slachtofferhulp Nederland, de LSA en het Verbond van Verzekeraars, waarin wordt verzocht een mogelijkheid te zoeken om letselschadeslachtoffers vrij te stellen van vermogenrendementsheffingen. De staatsecretaris meldt dat de belastingdienst nog onderzoek doet… Lees verder →

2
De Letselschade Raad:
  • Letselschade Raad

De Letselschade Raad acht het onacceptabel dat een letselschadevergoeding bij het bepalen van de eigen bijdrage AWBZ sinds 1 januari 2013 wordt aangemerkt als vermogen. Slachtoffers van een ongeval of medische fout dragen geen schuld aan hun letsel. Het overkomt hen en volgens de wet hebben zij recht op vergoeding… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey