Tekstuele aanpassingen en indexatie Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015

Samenvatting:

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2015 de onderstaande richtlijnen gewijzigd. Met uitzondering van de Definitie Economische Kwetsbaarheid zijn de richtlijnen op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. De normbedragen van de De Letselschade Richtlijn Studievertraging zijn aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen over 2014. De normbedragen in de overige richtlijnen wijzigen niet.

Persbericht De Letselschade Raad d.d. 8 januari 2015:

De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 gewijzigd

 

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2015 de onderstaande richtlijnen gewijzigd.

 
Met uitzondering van de Definitie Economische Kwetsbaarheid zijn alle richtlijnen op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. Tenzij hieronder anders staat vermeld, zijn de tekstuele wijzigingen niet inhoudelijk van aard.
 
De Letselschade Richtlijn Studievertraging
Per 1 januari 2015 zijn de normbedragen gewijzigd. De normbedragen zijn aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen over 2014 en vervolgens afgerond op een veelvoud van € 25,00. Het normbedrag voor de basisschool blijft in 2015 ongewijzigd. Dit heeft te maken met een gecorrigeerde berekenmethodiek.
 

Categorie

Normbedrag in 2015

basisschool

 5.750,00

vmbo en lbo

€ 13.225,00

havo, mbo en vwo

€ 16.100,00

hbo en wo

€ 19.575,00

 
 
De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp
De normbedragen in de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wijzigen niet per 1 januari 2015. De tekst van de richtlijn is verduidelijkt naar aanleiding van vragen die bij De Letselschade Raad zijn binnengekomen. Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar de opmerking op pagina 4 over de eindleeftijd.
 
De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding
De normbedragen in deze richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015. Zij blijven € 28 per dag opname in een ziekenhuis en € 14 per dag opname in een revalidatievoorziening. De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding alsmede diverse kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening te veraangenamen.
 
 
De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding
De vergoeding in 2015 blijft € 0,29 per kilometer.
 
De Letselschade Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld
De normbedragen smartengeld in de richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015.
Zij blijven:

a.       Tot € 825 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden.

b.      Van € 550 tot € 1.650 bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden.

c.       Van € 1.100 tot € 2.025 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden.

 
 
De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid
De normbedragen (zie onderstaande tabel) wijzigen niet per 1 januari 2015.
 

Categorie

Normbedrag (per jaar)

Eigen woning met tuin – alle onderhoud

€ 1140,00

Eigen woning met tuin – weinig onderhoud

  € 570,00

Eigen woning zonder tuin – alle onderhoud

€ 741,00

Eigen woning zonder tuin – weinig onderhoud

€ 285,00

 

 

Huurwoning met tuin – alle onderhoud

€ 570,00

Huurwoning met tuin – weinig onderhoud

€ 285,00

Huurwoning zonder tuin – alle onderhoud

 € 371,00

Huurwoning zonder tuin – weinig onderhoud

€ 143,00

 
 
De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid
Per 1 januari 2015 is de definitie ongewijzigd.
 
Per 1 januari 2016 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De volledige teksten van de richtlijnen en een historisch overzicht van alle normbedragen staan op www.deletselschaderaad.nl.
Op deze website is bovendien veel praktische informatie voor slachtoffers te vinden, evenals de integrale teksten van de nieuwe Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL), de Medische Paragraaf bij de GBL en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).

 


Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey