Uitspraken Kifid bindend voor Verbondsleden

Samenvatting:

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars, in omzet gemeten meer dan 95 procent van de totale verzekeringsmarkt, zijn gebonden aan de uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit laat het Verbond weten in reactie op het artikel in het Financieele Dagblad van 17 april, waarin staat dat driekwart van de verzekeraars de uitspraken van het Kifid respecteert.

De wet vereist aansluiting bij een onafhankelijk klachteninstituut. In een collectieve aansluitovereenkomst uit 2007 tussen het Verbond en het Kifid is onder meer de afspraak opgenomen dat leden van het Verbond zich conformeren aan de bindende adviezen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Het Verbond heeft destijds bewust gekozen voor deze en bloc aansluiting, om daarmee voor klanten een laagdrempelige en betaalbare financiële klachtenprocedure toegankelijk te maken. In aanvulling op de collectieve aansluiting bij het Kifid, heeft het Verbond ook nog een uniek tuchtrechtsysteem.

Bekijk ook de publicatie In eigen hand, die het Verbond onlangs heeft uitgebracht. Hierin wordt uitgelegd hoe de controle op en naleving van zelfregulering in de verzekeringsbranche is georganiseerd.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey