Verbond ontwerpt Smartengeldcalculator

Samenvatting:

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Smartengeldcalculator ontworpen. Daarmee kan op een eenvoudige manier worden berekend op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. “De calculator moet zorgen voor meer duidelijkheid en minder discussie, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller geholpen worden. Dit sluit aan op de behoeften van slachtoffers,” aldus Geeke Feiter, directeur Schade.

De Smartengeldcalculator is uitgebreid getest in een pilot en wordt nu aangeboden aan alle aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland. “Verzekeraars kunnen daarmee op een gestandaardiseerde en transparante manier maatwerk bieden. Dat betekent dat gelijkwaardige gevallen ook gelijkwaardig worden behandeld. Daar heeft iedereen baat bij, maar in het bijzonder het slachtoffer dat recht heeft op smartengeld,” meent Feiter.

Snelheid

Ze benadrukt dat de calculator niet alleen de efficiency, maar ook de snelheid van de schadeafhandeling ten goede komt. Ook voorkomt de calculator discussie en leidt deze tot meer eenduidigheid. Daarnaast zorgt de calculator ervoor dat slachtoffers meteen weten waar ze aan toe zijn. “Wij horen geregeld van Slachtofferhulp Nederland en de ANWB dat slachtoffers daar veel behoefte aan hebben.”

Licht letsel

De Smartengeldcalculator is vooralsnog alleen bedoeld voor slachtoffers die licht letsel hebben opgelopen. Volgens Feiter is dat een bewuste keuze, omdat slachtoffers niet of nauwelijks begrijpen hoe het bedrag tot stand komt. “Voorbeelden van licht letsel zijn (brand)wonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken. Het moet in ieder geval gaan om letsel dat binnen zes maanden zonder complicaties geneest, dat niet of slechts tijdelijk leidt tot arbeidsongeschiktheid en waarbij na zes maanden ook geen medische behandelingen of controles meer nodig zijn.”

Maatwerk

De hoogte van het smartengeld wordt vastgesteld aan de hand van kenmerken als de aard en plaats van het letsel, de duur, een eventuele ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden. “Vooral die laatste telt zwaar”, besluit Feiter. “Op die manier bereiken we namelijk niet alleen een gestandaardiseerde en transparante rekentool, maar kunnen we ook maatwerk leveren.” Samen met Slachtofferhulp Nederland werkt het Verbond aan een versie van de Smartengeldcalculator voor slachtoffers. Deze versie is in de loop van 2023 gereed.

Het model voor de calculator is ontwikkeld op basis van de Smartengeldgids, Richtlijnen licht letsel De Letselschade Raad, literatuur en praktijkkennis. Het model is getoetst in de praktijk en aan de hand van tussentijdse rapportages van een onafhankelijk statistisch bureau ontwikkeld tot een rekenmodel dat een goede weergave geeft van de praktijk. Het model komt in 85% van de gevallen overeen met de huidige praktijk. Afwijkingen kunnen voorkomen als bijvoorbeeld de ene behandelaar of belangenbehartiger tot een ander bedrag komt dan de ander in precies dezelfde zaak. Maar ook bij afrondingsverschillen: hoe hoger de schade, hoe groter de afronding zo bleek uit het statistisch onderzoek.

PPS Congres
De Smartengeldcalculator is gelanceerd tijdens het 20e PPS Congres van het Platform Personenschade van het Verbond. In de presentatie van Geeke Feiter ook aandacht voor de nieuwe Toolkit Contact Helpt voor professionals om slachtoffers actief te verwijzen naar de website contacthelpt.nl. Meer weten? Lees het artikel Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt voor letselschadeslachtoffers.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey