Verbond steunt het voorstel tot wettelijk tuchtrecht

Samenvatting:

Het Verbond steunt het voorstel om tuchtrecht binnen de verzekeringsbranche wettelijk te verankeren. Dit blijkt uit de gepubliceerde reactie van het Verbond op het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024. Naast zelfregulering, afspraken tussen verzekeraars om te zorgen voor de beste kwaliteit voor hun klanten, helpt tuchtrecht (over het gedrag van de verzekeraar) bij het vergroten van het vertrouwen in verzekeraars. Nergens ter wereld is sprake van tuchtrecht voor verzekeraars. Met de voorgenomen wettelijke verankering wordt het unieke karakter van dit stelsel versterkt.

Verbond steunt voorstel tot wettelijk tuchtrecht (verzekeraars.nl)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey