Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak door rechtbank Zeeland-West-Brabant

Samenvatting:

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van de Letselschade Raad die binnen de Raad nooit aangenomen is. Het Verbond heeft daarom de Letselschade Raad verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen.

Link naar bericht

Op 9 juli heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een letselschadezaak bepaald dat een verzekeraar bij een letselschadevergoeding rekenrente moet hanteren volgens een conceptrichtlijn van de Letselschade Raad. De richtlijn die door de belangenbehartiger in deze zaak is aangedragen, is echter nooit aangenomen binnen de Letselschade Raad. Dit heeft de Raad zelf eerder bevestigd.

Opheldering

Het Verbond hecht veel waarde aan de Letselschade Raad en de afstemming die hierin plaatsvindt met alle partijen binnen de letselschadewereld. Het Verbond vindt het belangrijk voor een goede samenwerking dat alle partijen zich houden aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om de Letselschade Raad goed te kunnen laten functioneren. Het Verbond heeft daarom aan de Raad gevraagd om zo snel mogelijk alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de status van deze rekenrente-richtlijn.

Rekenrente

Verzekeraars houden bij letselschadevergoedingen rekening met een rekenrente bij de vaststelling van de schadevergoeding om er voor te zorgen dat het bedrag dat een letselschadeslachtoffer nu ontvangt voldoende is om de schade in de toekomst te vergoeden. Over het uitgekeerde schadebedrag wordt rente ontvangen en daarnaast is de waarde van het bedrag onderhevig aan inflatie. De rekenrente is het verschil tussen de rente en de inflatie.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey