Vijf vragen over Wmo en letselschade

Samenvatting:

‘Van kastje naar de muur om letselschade’ kopte RTL Nieuws vorige maand op zijn website. Uit onderzoek van de nieuwszender zou blijken dat de verzekeraar uitbetaling afschuift op de gemeenten. Is dat zo? En zo ja, wat doen verzekeraars (nu en in de toekomst) om afschuiven te voorkomen? Albert Hogenesch van de afdeling Personenschade geeft antwoord op vijf vragen.

Vijf vragen over Wmo en letselschade

1. Wat is volgens RTL Nieuws het probleem?

RTL Nieuws stelt dat verzekeraars min of meer bewust slachtoffers van letselschade naar de gemeente verwijzen in plaats dat ze deze schade zelf afhandelen. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in het merendeel van de gevallen speelt de verzekeringssector geen rol. Als iemand ouder wordt en er aanpassingen aan de woning nodig zijn, zodat hij of zij thuis kan blijven wonen, regelt de Wmo-afdeling van de betrokken gemeente dat. Alleen als er een aansprakelijke partij betrokken is, ligt er een rol voor verzekeraars. Dat is in enkele honderden zaken per jaar het geval.”

2. Verwijzen verzekeraars onterecht door naar het Wmo-loket van een gemeente?

“Er zal ongetwijfeld wel eens iemand onterecht worden doorverwezen, want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij bestrijden echter ten zeerste dat verzekeraars met opzet mensen van het kastje naar de muur sturen. Verzekeraars stellen juist alles in het werk om slachtoffers zo adequaat mogelijk te helpen. De wereld is niet zo zwart-wit als RTL Nieuws het schetst. Er zijn genoeg voorbeelden van letselzaken bekend waarbij een slachtoffer aanspraak kan maken op een vergoeding van de schade via de aansprakelijkheidsverzekeraar of een beroep kan doen op de voorzieningen die de gemeente via de Wmo aanbiedt. In dit soort gevallen kan er sprake zijn van complex letsel waarbij maatwerk in de schaderegeling is vereist. Gemeenten kunnen vanuit hun publieke taak soms meer doen om concrete ondersteuning te bieden dan verzekeraars. Denk alleen maar eens aan een urgentieverklaring voor een andere woning.”

3. Gemeenten kunnen de schade verhalen op de aansprakelijke verzekeraar, maar doen dat niet altijd. Hoe werkt dat?

“Als er sprake is van schade waarvoor een ander aansprakelijk is en er is een verzekeraar bij betrokken, dan kan het slachtoffer ervoor kiezen gebruik te maken van de Wmo-voorzieningen. In dat geval kiest het slachtoffer ervoor de gemeente ‘aan te spreken’ en niet meteen bij de verzekeraar aan te kloppen. Met een zogenoemde Wmo-overeenkomst hebben verzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot 2019 een jaarlijkse afkoopsom afgesproken. Om diverse redenen is die overeenkomst beëindigd en sindsdien kunnen gemeenten zelf de kosten verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Het nemen van regres is in principe ook helemaal niet zo lastig. Onlangs verscheen een blog van de Amsterdamse advocaat Matthijs Vermaat en hij legt heel helder uit dat er weinig belemmeringen zijn om de schade te verhalen.”

4. Wat kunnen verzekeraars doen om het makkelijker te maken?

“Op de website van het Verbond van Verzekeraars hebben we een speciaal formulier opgenomen om het voor gemeenten makkelijker te maken regres te nemen. Uiteraard hebben we dat in een eerder stadium al onder de aandacht van de VNG gebracht, maar na alle consternatie door het RTL Nieuws-onderzoek, hebben we dat vorige maand weer gedaan. De VNG heeft ons laten weten dat ze overweegt het document ook op haar eigen website te plaatsen, zodat gemeenten er nog makkelijker bij kunnen.”

5. Zijn er nog meer stappen van de verzekeringssector te verwachten?

“Zeker. Naast een goed contact met de VNG om te kijken hoe we de uitvoering van de Wmo kunnen verbeteren, zijn wij onder meer ook in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Er is ons immers ook veel aan gelegen om slachtoffers duidelijkheid te bieden tot wie zij zich in welk geval het beste kunnen wenden. Soms zal dat de verzekeraar zijn en in andere gevallen biedt de gemeente via de Wmo de beste oplossing. Eén ding staat in ieder geval als een paal boven water: het belang van het slachtoffer staat centraal.”

 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey