Werkafspraken helpen letselschadeslachtoffer snel aan juiste voorzieningen

Samenvatting:

Om hun leven na een ongeval voort te kunnen zetten, kan een letselschadeslachtoffer bijvoorbeeld hulp in huis nodig hebben, of een aangepast huis. Dat kan geregeld worden via een vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om het slachtoffer adequaat te helpen, heeft het Verbond samen met de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) afgesproken om in overleg met het slachtoffer te bepalen wat de meest optimale en efficiënte oplossing is.

De afspraken zijn erop gericht het slachtoffer snel en adequaat te helpen aan de juiste en doorlopende voorzieningen, ook na afwikkeling van een ongeval. Een gericht hulpaanbod van de deskundige in de begeleiding en advies ontzorgt het slachtoffer. De betrokken verzekeraar en gemeente kijken vervolgens onderling wie verantwoordelijk is voor de kosten. Dat versnelt het afhandelingsproces en het slachtoffer weet waar het aan toe is.

De pilot werkafspraken tussen het Verbond en de ASP zijn op intekenbasis en worden na een jaar geëvalueerd. Binnenkort worden verzekeraars geïnformeerd vanaf wanneer en waar zij kunnen intekenen om mee te doen aan de afspraken.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey