Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Schending medewerkingsplicht van de verzekeringnemer
  • PIV-bulletin
  • Mevrouw mr. M.A. Gregoor, KBS Advocaten

Voor het verval van het recht op uitkering geldt een tweeledig criterium – HR 7 maart 2014 … De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 maart 20141 geoordeeld dat voor een geslaagd beroep op een vervalbeding, wegens schending van de medewerkingsplicht van de verzekeringnemer c.q. verzekerde moet zijn… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey