Bronnen

Vacatures

1
Rb: letselschade pas na 15 maanden bij AVP-verzekeraar gemeld, recht op uitkering vervallen
  • Rechtbank Rotterdam

Benadeelde loopt letsel op als vriendin van glijbaan in zwembad boven op haar terecht komt; de vriendin heeft niet gewacht tot het stoplicht bij de glijbaan op groen stond. Benadeelde stelt de vriendin en haar AVP-verzekeraar aansprakelijk. De rechtbank acht de vriendin aansprakelijk, maar wijst de vordering tegen de AVP-verzekeraar… Lees verder →

Vaknieuws
Schending medewerkingsplicht van de verzekeringnemer
  • PIV-bulletin
  • Mevrouw mr. M.A. Gregoor, KBS Advocaten

Voor het verval van het recht op uitkering geldt een tweeledig criterium – HR 7 maart 2014 … De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 maart 20141 geoordeeld dat voor een geslaagd beroep op een vervalbeding, wegens schending van de medewerkingsplicht van de verzekeringnemer c.q. verzekerde moet zijn… Lees verder →

1
HR: rechtsbijstandverzekeraar mag behandeling zaak alleen staken wegens niet verlenen van medewerking, indien zijn belangen zijn geschaad
  • ECLI:NL:HR:2014:522

Verzekerde vordert dat zijn rechtsbijstandverzekeraar een externe advocaat inschakelt. Rechtsbijstandverzekeraar heeft de behandeling van de (niet letsel)zaak gestaakt, nadat de verzekerde niet reageerde op een verzoek om informatie. In cassatie voert de verzekerde aan dat de rechtsbijstandverzekeraar zich slechts op de betrokken polisbepaling kan beroepen, indien haar belangen door de… Lees verder →

1
PIV-Bulletin 2011, 6 De nieuwe verjaringsregeling in het verzekeringsrecht: de ervaringen van het eerste jaar
  • PIV-bulletin
  • Mw. mr. L.C. Dufour, WIJ Advocaten

Per 1 juli 2010 is de verjaringsregeling in het verzekeringsrecht, art. 7:942 BW, gewijzigd. Deze wijziging van het verzekeringsrecht maakte deel uit van het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. De minister heeft kritische vragen moeten beantwoorden waarom hij in een wetsvoorstel dat betrekking heeft op de invoering in… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey